Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103016182000 Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Yöntemlerle Giderimi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Katı atıklar yüksek oranda organik madde içermekte ve genellikle depolanarak bertaraf edilmektedir. Katı atık depolama yeri temini gittikçe zorlaşmakta ve depolama sonucu atık içerisindeki organik maddelerden yararlanılamamaktadır. Katı atıklar içerisindeki organik maddeler için en uygun bertaraf metodu, biyolojik proseslerle zararsız hale getirilerek geri kazanmadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayşe Kuleyin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Integrated Solid Waste Management, Tchobanoglous, Theisen, Vigil, 1993 Anaerobik Biyoteknoloji ve Atık Arıtımındaki Uygulamaları, Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ İnş. Fak. Çevre Müh. Böl.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, katı atıkların tanımlanması biyolojik parçalanabilen (kompostlaşabilir) atıkların belirlenmesi. Aerobik ve anaerobik kompostlaştırmanın esasları; Mikrobiyoloji, biyokimya ve enerji dönüşümleri. İşletme parametreleri: havalandırma, su muhtevası, sıcaklık, dane boyutu, besi elementleri, C/N oranı, besi, pH, katkı maddeleri. Ağır metaller ve mikrobesi elementleri. Besleme şartları. Atıkların biyolojik ayrışabilirliği. Proses kinetiği ve ürün kararlılığı. Aerobik ve anaerobik kompost sistemleri; Kompost proseslerinin sınıflandırılması: basit sistemler, modern sistemler. Koku kontrolü. Kompostlaştırma prosesinin patojen giderimine etkisi. Oluşan ürünün kalitesi ve tarımda kullanımı. Kompostlaştırma prosesinin çevresel etkileri ve maliyeti.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş,
2 katı atıkların tanımlanması biyolojik parçalanabilen (kompostlaşabilir) atıkların belirlenmesi.
3 Aerobik ve anaerobik kompostlaştırmanın esasları;
4 Mikrobiyoloji, biyokimya ve enerji dönüşümleri
5 İşletme parametreleri: havalandırma, su muhtevası, sıcaklık, dane boyutu, besi elementleri, C/N oranı, besi, pH, katkı maddeleri
6 Ağır metaller ve mikrobesi elementleri.
7 Besleme şartları. Atıkların biyolojik ayrışabilirliği
8 . Proses kinetiği ve ürün kararlılığı.
9 Aerobik ve anaerobik kompost sistemleri
10 ; Kompost proseslerinin sınıflandırılması: basit sistemler, modern sistemler. Koku kontrolü.
11 arasınav
12 Kompostlaştırma prosesinin patojen giderimine etkisi.
13 Oluşan ürünün kalitesi ve tarımda kullanımı.
14 Kompostlaştırma prosesinin çevresel etkileri ve maliyeti.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1173540 organik atıkların aerobik ve anaerobik parçalanma mekanizmalarını bilir
2 1151577 anaerobik kompostlama yöntemlerini bilir
3 1169809 atığa uygun kompostlama yöntemini seçebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 2 2 3
2 2 4 2 2 3
3 4 5 2 4 4 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek