Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM620 Kimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine kimyasal oksidasyon ve ileri oksidasyon prosesleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feryal Akbal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

L.K. Wang, Y-T. Hung, N.K. Shammas, 2007. Advanced Physicochemical Treatment Technologies, Humana Press Inc. W. Masschelein, Rip G. Rice, 2002. Ultraviolt Light in Water and Wastewater Sanitation, Lewis Publishers, CRC Press. Handbook for Advanced Photochemical Oxidation Processes, U.S. Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal oksidasyonun esasları, Kimyasal oksitleyiciler, Kimyasal oksidasyonun uygulamaları, İleri oksidasyon prosesleri, Fotokimyasal oksidasyon, Işık kaynakları, Fotoreaktör çeşitleri, Homojen ve heterojen prosesler, H2O2 ve O3 fotolizi, Fenton/foto-Fenton reaksiyonları, Fotokataliz, İleri oksidasyon proseslerinin toksik kirleticilerin gideriminde ve endüstriyel atıksu arıtımda kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal oksidasyonun esasları Chemical Oxidation Applications.pdf
2 Kimyasal oksitleyiciler
3 Kimyasal oksidasyonun su ve atıksu arıtımında uygulamaları
4 İleri oksidasyon prosesleri
5 Serbest radikallerinin oluşum mekanizmaları
6 Işık kaynakları, Fotoreaktör çeşitleri
7 Homojen ve heterojen ileri oksidasyon prosesleri
8 Hidrojen peroksit ve Ozon fotolizi
9 Fenton/foto-Fenton reaksiyonları
10 Ara sınav
11 Fotokatalitik degredasyon
12 Sonokimyasal oksidasyon
13 İleri oksidasyon proseslerinin toksik kirleticilerin gideriminde kullanımı
14 İleri oksidasyon proseslerinin endüstriyel atıksu arıtımda kullanımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200631 Kimyasal oksidasyon sistemlerini bilir
2 1200710 Kimyasal oksidasyon proseslerinin su ve atıksu arıtımında uygulama esaslarını bilir
3 1200744 İleri oksidasyon sistemlerini bilir
4 1200844 İleri oksidasyon proseslerinin su ve atıksu arıtımında uygulama esaslarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 3 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 3
2 4 3 3 4 3 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 3
4 4 3 3 4 3 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek