Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM626 Ekotoksikoloji Prensipleri ve Uygulamaları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kirleticilerin ekosisteme giriş kaynakları ve bunların çevrede meydana getirdiği toksik etkilerin belirlenmesi ve izlenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Hülya Böke ÖZKOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Rand, G.M, Petrocelli, S.R., 1985, Fundamentals Of Aquatic Toxicology, Methods And Applications, Hemisphere Publishing Corporation, Washington. - Maki AW, Dickson KL, Clairns J (Eds); 1980, Biotransformation And Fate Chemicals İn The Aquatic Environment, Washington. - Rand, G.M., 1995, Fundamentals Of Aquatic Toxicology Effects, Environmental Fate And Risk Assessment, Taylor And Francis, Washington, DC,USA. - Walker, C.H., Hopkin, S.P., Sibly, R.M. And Peakall, D.B. 1996, Principles Of Ecotoxicology Taylor And Francis, London

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kirleticiler ve ekosistemdeki rolleri; kirleticilerin ana sınıfları, ekosisteme giriş yolları, çevrede uzun süreçteki hareketler kirleticilerin toksik etkileri (biyokimyasal ve fizyolojik etkileri ), su ortamında toksisite ölçüm esasları ve en çok kullanılan metotlar, çeşitli izleyiciler (biyo-indikatörler-sediman) ile toksisite izleme, giderme değerlendirmesi, evsel ve endüstriyel atık sularda çeşitli biyo indikatörler ile toksisite izleme, alıcı ortam ve deşarj standartlarının toksisite bazlı değerlendirmeleri, biyoindikatör (alg,midye) ve sediment’ te yürütülen toksisite çalışmalarına örnekler, toksisite deney verilerinin değerlendirilmesi, istatistik analiz, risk değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 12 5 1
10 Tartışma 8 5 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
24 Seminer 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 5 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kirleticiler ve ekosistemdeki rolleri
2 Kirleticilerin ana sınıfları,
3 Çevrede uzun süreçteki hareketler kirleticilerin toksik etkileri (biyokimyasal ve fizyolojik etkileri ),
4 Su ortamında toksisite ölçüm esasları ve en çok kullanılan metotlar
5 Çeşitli izleyiciler (biyo-indikatörler-sediman) ile toksisite izleme, izleme ve giderme
6 Çeşitli izleyiciler (biyo-indikatörler-sediman) ile toksisite izleme, izleme ve giderme
7 Sınav
8 Evsel ve endüstriyel atık sularda çeşitli biyo indikatörler ile toksisite izleme
9 Alıcı ortam ve deşarj standartlarının toksisite bazlı değerlendirmeleri
10 Biyoindikatör (alg,midye) ve sediment’ te yürütülen toksisite çalışmalarına örnekler
11 Toksisite deney verilerinin değerlendirilmesi
12 Risk değerlendirilmesi
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
89996 1408553 Sürdürebilir yaşamda toksik maddenin önemini
89997 1396946 Temel mikrobiyoloji bilgilerini kullanarak toksik maddelerin canlıya geçişini özümser

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74682 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74693 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74694 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74681 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74684 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74685 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74695 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 74686 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74696 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 74683 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74687 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74688 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74689 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74690 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74691 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74692 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi