Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM642 Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Adsorpsiyon ve İyon Değişimi Proseslerinin Öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel ARDALI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Reynolds, T., Unit Operations and Processes in Environmental Engineering. 1977. Adsorption, Ion Exchange and Catalysis, Design of Operations and Environmental Applications, Vassilis J. Inglezakis and Stavros G. Poulopoulos , Hardbound, 614 Pages, Published: August 2006, Imprint: Elsevier, ISBN: 978-0-444-52783-7. Ion Exchange, Adsorption and Solvent Extraction, Mu Naushad and Zeid A. Al-Othman, Chemistry Research and Applications Hardcover, Pub. Date: 2013, Pages: 348, 7x10 - (NBC-C), ISBN: 978-1-62417-887-0.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Adsorpsiyon, adsorpsiyon türleri, adsorpsiyon izotermleri, adsorpsiyonu etkileyen faktörler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
13 Deney 1 20 1
24 Seminer 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adsorpsiyon teorisi
2 Adsorbentler ve özellikleri
3 Adsorbentler ve özellikleri
4 iyon değiştirme prosesleri
5 Tipik adsorpsiyon prosesler
6 İyon değişimi ve adsorpsiyon performanslarına etki eden temel faktörler
7 iyon değişimi ve adsorpsiyon ekipmanlarının tasarım prensipleri
8 ara sınav
9 iyon değişimi ve adsorpsiyon ekipmanlarının tasarım prensipleri
10 İyon değişimi proseslerinin endüstriyel uygulamaları
11 İyon değişimi proseslerinin endüstriyel uygulamaları
12 Adsorpsiyon proseslerinin endüstriyel uygulamaları
13 Adsorpsiyon proseslerinin endüstriyel uygulamaları
14 Adsorpsiyon proseslerinin endüstriyel uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1430592 Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme konusunda bilgi sahibi olunması
2 1430605 Adsorpsiyon ve İyon Değiştirmenin endüstriyel uygulamaların öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74682 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74693 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74694 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74681 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74684 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74685 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74695 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 74686 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74696 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 74683 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74687 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74688 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74689 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74690 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74691 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74692 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi