Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM646 Katı Atık Uzaklaştırma Teknikleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencileri katı atıklar ve uzaklaştırma teknikleri konusunda bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurdan Gamze TURAN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lagrega, M.D., Buckingham, P.L., Evans, J.C., 2001. Hazardous Waste Management, McGraw-Hill Inc., Singapore. Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S., 1993. Integrated Solid Waste Management, McGraw-Hill Inc. Homer, A.N., Schubel, J.R., 1987. Solid Waste Management and the Environment, Englewood Cliffs, Prentice-Hall. Christensen, T.H., 2017. Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri, Eds. Demir, A., Akça, L., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. Tabasaran, O., Kranert, M., Öztürk, İ., 2016. Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri, İstaç A.Ş., İstanbul. Öztürk, İ., 2015. Katı Atık Yönetimi ve AB Uyumlu uygulamaları, İstaç A.Ş., İstanbul.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Katı Atık Sorumu, Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi, Düzensiz Depolama Alanlarının Çevresel Etkileri ve Rehabilitasyonu, Düzenli Depolama, Kompostlaştırma, Yakma, Gazifikasyon, Piroliz, Vitrifikasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
24 Seminer 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
24 Seminer 1 15 15
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Düzensiz Depolama ve Çevresel Etkileri
2 Düzensiz Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu
3 Düzenli Depolama ve Yöntemleri
4 Düzenli Depolama Tesis Tasarımı
5 Düzenli depolama
6 Sızıntı Suyu ve Kontrolü
7 Depo Gazı ve Kontrolü
8 Ara Sınav
9 Composting
10 Yakma
11 Gazifikasyon
12 Piroliz
13 Vitrifikasyon
14 Mevcut Tesislerden Örnekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1330525 Sürdürülebilir katı atık yönetimini bilir;
2 1330528 Katı atık uzaklaştırma tekniklerini bilir ve uygular;
3 1330529 Düzensiz depolama alanlarının rehabilitasyonunu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3
2 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 2
3 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek