Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM647 Toprak Kirliliği ve Kirletici Dağılımı 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı kirletici ve çevresel özelliklerleri, taşınım proseslerini ve toprak-kirletici etkileşimini tarif ederek ileride toprak kirliliği giderim yöntemini seçiminde yararlanmak üzere toprak ortamındaki kirleticilerin taşınımı hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Burcu GÜNGÖR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Schnorr, J.L., “ Environmental Modelling : fate and transport of pollutants in water, air, soil “, Wiley-interscience, Canada, 1996. 2) Ney, RE., “ Fate and transport of organic chemicals in the environment : A practical guide ( 2nd ed.), Government Inst. Inc., Maryland, 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kirletici Kaynakları. Kirletici Özellikleri Çevresel Özelliklerin Taşınmaya Etkisi Kirleticinin Taşınımında ve Dönüşümünde Etkili Prosesler - Hidrodinamik Prosesler - Abiyotik Prosesler - Biyotik Prosesler - Kirleticilerin Toprak Ortamındaki Hidrokimyasal Davranışları - Toprak Ortamda Kirletici Özelliklerine Bağlı Taşınım - Zemin Çeşitlerine Bağlı Taşınım Bazı Kirleticilerin Toprak Ortamındaki Taşınımları – Gerçek Vakalardan Örnekler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak Kirliliği kavramı, dersin içeriği, amacı, hedefleri ve kazanımları
2 Kirlenmiş ortam olarak toprak, çevresel etkileri, kirletici kaynakları ve kirlenme biçimleri
3 Toprak ve kirletici özellikleri
4 Kirleticinin akibetinde toprak ve kirletici özelliklerinin etkisi/önemi
5 Toprak ve kirletici özelliklerinin kirletici davranışı üzerine etkileri: görsel anlatım
6 Çevresel Özelliklerin Taşınmaya Etkisi
7 Kirleticinin taşınımında ve Dönüşümünde Etkili Prosesler
8 - Hidrodinamik Prosesler
9 - Abiyotik Prosesler
10 - Biyotik Prosesler
11 - Kirleticilerin Toprak Ortamındaki Hidrokimyasal Davranışları
12 - Toprak Ortamda Kirletici Özelliklerine Bağlı Taşınım
13 - Zemin Çeşitlerine Bağlı Taşınım
14 Bazı Kirleticilerin Toprak Ortamındaki Taşınımları – Gerçek Vakalardan Örnekler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183579 Kirleticilerin taşınımı tahmin ederken temel bilim ve mühendislik bilgilerini değerlendirme kabiliyeti kazanır
2 1217372 Kirleticilerin taşınımı faaliyetlerinde izleme, analiz planlama ve veri değerlendirmesi yapar
3 1195501 Kirleticilerin evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak muhtemel iyileştirme çalışmasının gerekliliğini değerlendirme becerisi kazanir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi