Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM610 Hava Kirletici Ölçümleri ve Modellenmesi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kirletici Kaynaklarından İzokinetik Şartlarda Numune Alma, Kaynak türü, miktarı ve kaynak noktasına bağlı uygun ölçüm metodunun seçilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Andaç Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Indoor Air Quality: The Latest Sampling and Analytical Methods, Second Edition by Kathleen Hess-Kosa (May 24, 2011 2-Indoor Air Quality: Sampling Methodologies by Kathleen Hess-Kosa (Jun 21, 2001) 3-Quality assurance handbook for air pollution measurement systems by Unknown (Jan 1, 1983) 4-Urban Air Quality - Measurement, Modelling and Management by Ranjeet S. Sokhi, Roberto San José, Nicolas Moussiopoulos and Ruwim Berkowicz (Dec 31, 2000) 5-Air Quality Measurement Methods and Technology 2005 by Air and Waste Management Association (Jun 2006)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kirleticilere ait örnekleme yöntemleri, kirletici türleri kaynakları ve her bir kirletici için ölçüm yöntemlerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 25 3 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 25 3 75
54 Ev Ödevi 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Numune Alma Teknikleri, Ölçümü Etkileyen Unsurlar
2 Farklı kaynak türlerine bağlı olarak PM2,5, PM10 ölçüm yöntemleri
3 Farklı kaynak türlerine bağlı olarak SO2 ölçüm yöntemleri
4 Farklı kaynak türlerine bağlı olarak NOx, NH3 ölçüm yöntemleri
5 Farklı kaynak türlerine bağlı olarak CO, CO2 ölçüm yöntemleri
6 Farklı kaynak türlerine bağlı olarak VOCx ölçüm yöntemleri
7 Farklı kaynak türlerine bağlı olarak HCx ölçüm yöntemleri
8 Ara Sınav
9 Farklı kaynak türlerine bağlı olarak O3 ölçüm yöntemleri
10 Farklı kaynak türlerine bağlı olarak Sera Gazları (CH4, N2O, ..vs) ölçüm yöntemleri
11 Meteorolojik Parametrelerin Ölçümü
12 Spesifik Gaz Kirleticilerin Ölçüm Yöntemleri
13 CBS Sistemi ve Emisyon Envanteri Hazırlanması
14 Kalite Kontrol ve Kalite Hassasiyet Sistemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293003 Numune Alma Kriterlerini Bilir
2 1293004 Farklı Kirleticiler İçin Hangi Ölçüm Yöntemleri Olduğunu Bilir
3 1293005 Ortam Şartlarına Göre En Uygun Ölçüm Yöntemini Bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1
2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek