Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM619 Hava Kirliliği Kontrol Sistemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Çevre ve insan sağlığına zarar veren partikül ve gaz kirleticilerin kontrol yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve bu kontrol sistemlerinin tasarımlarının nasıl yapıldığını anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Frank R. Spellman and Nancy E. Whiting; ENVIRONMENTAL ENGINEER’S MATHEMATICS HANDBOOK, CRC Press, New York 2004. 2) Robert Jennings Heinsohn John M. Cimbala, Indoor Air Quality Engineering, Marcel Dekker Inc., 2003 3) 1) Flagan, R.C. ve Seinfeld, J.H., Fundamentals of Air Pollution Engineering. Prentice Hall, New Jersey, 1988 2) Müezzinoğlu, A., Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 1987. 3) Dullien, F.A.L., Introduction to Industrial Gas Cleaning, Academic Pres Inc. San Diego 1989. 4) Cheremisinoff, P.N., Air Pollution Control and Design for Industry, Marcel Deker, Inc. New York 1993 5) Theodore, L., Air pollution Control Equipment Calculations, John Wiley ve Sons, New Jersay 2008. 6) Reynolds, J.P., Jeris, J.S. and Theodore, L., Handbook Chemical and Environmental Engineering Calculations, John Wiley ve Sons, New York 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yakma öncesi ve yakma esnasında hava kirliliği, baca gazında toz kontrolü, baca gazınfan kükürt dioksit giderimi, baca gazından azot oksitlerin giderimi, egzoz gazı kirleticilerinin kontrolü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 3 15
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 3 3
28 Makale Kritik Etme 8 3 24
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yakma öncesi ve yakma esnasında hava kirliliği kontrolü yok yok
2 Çöktürme ile toz giderimi yok yok
3 Siklon toz tutucularla toz giderimi yok yok
4 Filtreyle toz giderimi yok yok
5 Elektrostatik toz tutucular yok yok
6 Yıkama ile toz giderimi yok yok
7 Ara sınav yok yok
8 Baca gazından SO2 giderimi yok yok
9 SO2 giderim sisteminin üniteleri yok yok
10 NOx giderme sistemleri yok yok
11 Uçucu organik bileşik kontrol sistemleri yok yok
12 Karbon dioksit giderme sistemleri yok yok
13 Karbon dioksit giderme sistemlerinin karşılaştırılması yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288254 Bu derse katılan öğrenciler toz kontrol sistemlerinin temel prensiplerini ve tasarımını bilecekler
2 1288255 Bu derse katılan öğrenciler noktasal kaynaklardan kirletici gazları giderme sistemlerinin temel prensiplerini anlayacaklar ve tasarımını yapabileceklerdir
3 1288256 Diğer gaz ve buhar giderme sistemlerinin temel prensiplerini bilebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 2
2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2
3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek