Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İnsanların bugün ve gelecekte sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için sürdürülebilir faaliyetlerin nasıl düzenlemesi gerektiği ile ilgili metotların belirlenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Technical Assistance Tool: Integrating Sustainable Practices into Environmental Management Systems. Office of Environmental Policy and Assistance, HS-22. U.S. Department of Energy, Washington, D.C. 20585, 2009. 2) Ronald A. Williams, Environmental Planning for Sustainable Urban Development. Caribbean Water and Wastewater Association 9th Annual Conference & Exhibition at Chaguaramas, Trinidad, 2-6 October 2000. 3) Bulkeley H., Betsill M. M. 2003, Cities and Climate Change, Urban Sustainability and global environmental governance.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders sürdürülebilir çevre politikası, sürdürülebilirlik indeksi, sürdürülebilir tarım, sanayi, enerji, ulaşım, turizm, şehirleşme, su ve atık su yönetimi, katı atık ve hava kirliliği yönetimini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
49 Performans 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sürdürülebilir çevre politikasının gerekliliği
2 Sürdürülebilir şehirleşme
3 Sürdürülebilir endüstrileşme
4 Sürdürülebilir tarım
5 Sürdürülebilir ulaşım
6 Sürdürülebilir Enerji politikası
7 Sürdürülebilir enerji sistemleri
8 Sürdürülebilir turizm
9 Sürdürülebilir balikçılık
10 Sürdürülebilir su ve atıksu politikası
11 Ara sınav
12 Sürdürülebilir katı atık politikası
13 Sürdürülebilir hava kirliliği politikası
14 Sürdürülebilirlik indeksi
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511252 Öğrenciler sürdürülebilir bir yaşamın genel kurallarını öğrenmiş olacaklardır.
2 1511253 Öğrenciler gerçek hayatta faaliyetler yürütürken sürdürülebilirliği daima göz önünde tutulmaları gerekliliğini anlayacaklardır
3 1516230 Şehircilik uygulamaları ile kentsel altyapı arasında ilişki kurma ve projelendirme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74682 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74693 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74694 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74681 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74684 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74685 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74695 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 74686 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74696 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 74683 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74687 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74688 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74689 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74690 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74691 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74692 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 2 3 4 4 3 2 3 5
2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 5
3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek