Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ601 Fizikte Matematik Yöntemler I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Manyetik rezonans ve özelde Elektron Spin Rezonans spektroskopisinin temellerini kavrar, paramanyetik yapılar ve radikaller hakkında bilgi edinir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ, Prof. Dr. Fahri ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atherton, N. M., Principles of Electron Spin Resonance. Ellis Horwood Prentice Hall, London (1993) Weil, J. A., Bolton, J.R.: Electron Paramagnetic Resonance: Elementary Theory and Practical Applications, 2nd edn. Wiley, Hoboken, NJ (2007) Brustolon, M. and Giamello, E., Electron Paramagnetic Resonance, A Practitoner's Toolkit, John Wiley and Sons (2009) Eaton, S.S., Eaton, G.R.: Electron paramagnetic resonance. In: Cazes, J. (ed.) Analytical Instrumentation Handbook, 3rd edn, pp. 349-398. Marcel Dekker, New York (2005) Harriman, J. E., The Theoretical Foundations of Electron Spin Resonance, J. Phys. Chem. 37 (1978) Poole, C.P.: Electron Spin Resonance: A Comprehensive Treatise on Experimental Techniques, 2nd edn, p. 443. Wiley, New York (1983a ve 1993b) Schweiger, A. and Jaschke, G., Principles of Pulse Electron paramagnetic Resonance, Oxford University Press (2001)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektron Spin Rezonansa giriş, manyetik etkileşmeler, izotropik ve anizotropik Zeeman etkileşmesi, Izotropik ve anizotropik aşırı ince yapı etkileşmesi, Spektrometrenin yapısı ve çalışma ilkeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 4 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 1 14
13 Deney 4 12 48
28 Makale Kritik Etme 4 3 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 4 12 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Manyetik rezonansa giriş, manyetik etkileşmeler, manyetik dipollerin elektromanyetik alanla etkileşmesi, manyetik enerji düzeyleri. ESR Spektroskopisinin uygulama alanları ve türleri
2 Electron spininin ve çekirdek spininin dış manyetik alanla etkileşmesi (Elektron ve çekirdek Zeeman etkileşmeleri), manyetik enerji düzeylerinin ortaya çıkışı
3 İzotropic Zeeman ve aşırı ince yapı etkileşmeleri, spin işlemcileri ve enerji geçişleri
4 Anizotropik Zeeman etkileşmesi ve deney ölçümlerinin değerlendirilmesi
5 Anizotropik aşırı ince yapı etkileşmesi ve tek bir spin-1/2 çekirdekle etkileşme spektrumları üzerinden ölçümler ve değerlendirmeler.
6 Birden fazla özdeş spin-1/2 çekirdekle izotropik etkileşme
7 Birden fazla özdeş olmayan spin-1/2 çekirdekle izotropik etkileşme
8 Anizotropik etkileşmeler ve ölçümlerin değerlendirilmesi
9 Arasınav
10 Spin-1 veya daha büyük spinli çekirdeklerle izotropik ve anizotropik etkileşmeler
11 Dipol-Dipol etkileşmeleri
12 ESR spektrometresinin yapısı ve çalışma ilkeleri
13 ESR spektrumlarının değerlendirilmesi örnekleri
14 ESR spektrumlarının değerlendirilmesi örnekleri (devam)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507238 Atom ve moleküllerin manyetik etkileşmelerini öğrenir
2 1507239 Manyetik Rezonans kavramını öğrenir
3 1507240 Paramanyetik yapıları öğrenir
4 1507241 Zeeman, aşırı ince yapı, dipolar, etkileşmeler ve spin-yörünge etkileşmelerini öğrenir
5 1507242 Sıvı, tek kristal ve toz EPR spektrumlarının çözümlenmesini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74090 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 74091 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 74089 Proje yazar ve yönetir.
4 74092 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 74093 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 74094 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 74095 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 4 3
2 5 5 4 3 3 4 4
3 3 3 2 4 4 3 4
4 3 4 2 4 5 4 3
5 4 4 4 5 4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek