Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ603 Kuantum Mekaniği I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kuantum mekaniği, doğa olaylarına klasik bakıştan uzak tamamen yeni fikirleri temsil etmektedir. Kuantum teori kavramsal olarak çok zengin olmasına rağmen, matematiksel zorluklar içermektedir. Bu derste, tek boyutta çözülebilen problemler tanıtılacak, matematiksel çözüm yolları öğretilecek ve kuantum mekaniğinin temelini oluşturan bilgiler kavratılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Emin ÖZTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Introduction to quantum mechanics, B. H. Bransden, C. J. Joachain, Longman. 2. Kuantum mekaniğine giriş, D. J. Griffiths, Çevirenler: H. Özbek, S. D. Feyiz, Nobel yayınevi. 3. Modern quantum mechanics, J. J. Sakurai, J. Napolitano, Pearson. 4. Quantum mechanics, L. I. Schiff, McGraw-Hill. 5. Quantum mechanics, J. L. Powell, B. Crasemann, Addison-Weslsy. 6. Fenciler için Kuantum Mekaniği, F. Köksal, R. Köseoğlu, Nobel Yayınevi. 7. Fenciler için Kuantum Mekaniği soru ve çözümleri, F. Köksal, R. Köseoğlu, Nobel Yayınevi. 8. Kuantum Kimyası ve Fiziğinde problemler ve çözümleri, F. Köksal, Bilim Yayınları. 9. Kuantum Kimyası,F. Köksal, R. Köseoğlu, Nobel Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Kuantum fiziğinin tarihi. 2. Dalga fonksiyonu. 3. Zamandan bağımsız Schrödinger denklemi. 4. Formülasyon. 5. Açısal momentum.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyah cisim ışıması, Fotoelektrik olay, Compton olayı KUANTUM.doc
2 Atomik spektrum ve hidrojen atomu için Bohr modeli, Stern -Gerlach Deneyi, De Broglie hipotezi.
3 Schrödinger denklemi, İstatiksel yorum, Olasılık. KUANTUM1.doc
4 Normlama, momentum, Belirsizlik ilkesi.
5 Kararlı durumlar, Sonsuz kare kuyu
6 Harmonik salınıcı
7 Serbest parçacık, Delta fonksiyonu potansiyeli, Sonlu kare kuyu
8 Hilbert uzayı, Gözlenebilirler
9 Hermitsel operatörün özfonksiyonları, Genelleştirilmiş istatiksel yorum
10 Belirsizlik ilkesi, Dirac notasyonu
11 Ara sınav haftası
12 Yörüngesel açısal momentum, Özel dönmeler
13 Açısal momentumun karesi ve z-bileşeninin özdeğerleri, katı dönücü
14 Genel açısal momentum, Açısal momentum işlemcilerinin matris temsili
15 Spin açısal momentum, toplam açısal momentum.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1215003 kuantum mekaniği ile ilgili temel bilgileri kazanır; basit sistemlere kuantum mekaniğinin nasıl uygulanacağını bilir; kuantum mekaniğinin klasik mekanikten farklı olduğu noktaları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek