Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ604 Kuantum Mekaniği II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kuantum olaylarından örnekler sunarak öğrenciyi kuantum mekaniksel düşünce biçimine alıştırmak ve mikrofizikteki parametreleri tipik büyüklük basamakları ile tanıştırmak. Atomik yapıyı kuantum mekaniksel olarak incelemek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Introduction to quantum mechanics, B. H. Bransden, C. J. Joachain, Longman. 2. Kuantum mekaniğine giriş, D. J. Griffiths, Çevirenler: H. Özbek, S. D. Feyiz, Nobel yayınevi. 3. Modern quantum mechanics, J. J. Sakurai, J. Napolitano, Pearson. 4. Quantum mechanics, L. I. Schiff, McGraw-Hill. 5. Quantum mechanics, J. L. Powell, B. Crasemann, Addison-Weslsy. 6. Fenciler için Kuantum Mekaniği, F. Köksal, R. Köseoğlu, Nobel Yayınevi. 7. Fenciler için Kuantum Mekaniği soru ve çözümleri, F. Köksal, R. Köseoğlu, Nobel Yayınevi. 8. Kuantum Kimyası ve Fiziğinde problemler ve çözümleri, F. Köksal, Bilim Yayınları. 9. Kuantum Kimyası,F. Köksal, R. Köseoğlu, Nobel Yayınevi.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Küresel kordinatlarda hidrojen atomunun SDD çözümü gerçekleştirilerek kuantum sayılarını elde edilmesi. 2.yaklaşık hesap tekniklerini kullanarak çok elektronlu atmlara ait analizlerin yapılması. 3.Manyetik ve elektrik alanda hidrojen atomunun incelenmesini gerçekleştirmek 4.Kuantum Mekaniğinin spektroskpik uygulamalarının öğrencilere açıklamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hidrojen Atomu
2 Manyetik alanın Hidrojen Atomuna etkisi
3 Yaklaşıklık yöntemleri.
4 Birinci ve ikinci mertebeden Pertürbasyon yöntemi.
5 Katmerli durumlarda Pertürbasyon yöntemi.
6 Varyasyon Yöntemi.
7 Zamana Bağlı Pertürbasyon yöntemi.
8 Dış alanlarda hidrojen atomu
9 Ara sınav.
10 pin yörünge etkileşimi.
11 Zamana bağlılık biçimleri.
12 Helyum atomu için Pertürbasyon ve varyasyon yöntemi
13 Hartree-Fock yöntemi
14 Çok elektronlu atomlar.Hund kurallar ce seçim kuralları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217753 Hidrojen atomunu enerji düyeylerini ve bunlara eşlik eden dalga fonksiyonlarını Schdinger denkleminde elde eetmeyi öğrenmek.
2 1218039 Yaklaşıklık yöntemleriyle sistemler hakkında bilgi edinmek
3 1218148 Dış alanların hidrojen atomu üzerindeki etkilerini incelemek.
4 1218314 Çok elektronlu atomların yapılarını incelemeyi öğenmek,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5
2 5 4 5 4 4
3 5 5 4 4 4
4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek