Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ614 Spektroskopi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Atom ve Molekül fiziği alanında yüksek lisans yapacak öğrencilere spektroskopi hakkında bilgi vermek. Spektroskopik yöntemleri öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin YAVUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-) MODERN SPECTROSCOPY, Fourth Edition, J. Michael Hollas, 2004 by John Wiley ve Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England; 2-)Spektroskopi ve Lazerlere Giriş, Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL, Dr. Rahmi KÖSEOĞLU, Nobel yayınları, 2010 3-)Theory of Spectroscopy, Oliver Howarth, John Wiley ve Sons Ltd, 1973. 4-) , Magnetik Rezonans, Hacettepe Üniv. Müh. Fak. Ders Kitapları No:3, FEVZİ APAYDIN, Beytepe/ANKARA 1991. 5-)John A. Weil, James R. Bolton, Electron Paramagnetic Resonance: Elementary Theory and Applications, Wiley Interscience (1996)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spektroskopi için kuantum mekaniğinin ve kuantum mekaniği için de spektroskopinin önemini anlar. Madde ve ışın etkileşmesinin kuantum mekaniksel önemini ve spektroskopik tekniklerin temel prensiplerini bu derste öğrenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 5 5
4 Quiz 1 15 15
9 Problem Çözümü 5 5 25
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuantum mekaniğinde bazı önemli sonuçlar: Spektroskopi ve kuantum mekaniği Kuantum teorinin gelişimi
2 Schrödinger denklemi ve çözümleri Schrödinger denklemi Hidrojen atomu Elektron spin ve çekirdek spin açısal momentum Harmonik osilatör
3 Elektromanyetik ışıma ve atom ve moleküllerle etkişlemesi Soğurma ve yayınlama Çizgi genişilği Elektromanyetik spektrum
4 Spektroskopiye Giriş
5 Mikrodalga Spektroskopisi
6 Dönme spektroskopisi Lineeri simetrik, küresel ve asimetrik dönmeler İki atomlu ve lineer çok atomlu moleküller İki atomlu, lineer ve simetrik moleküllerde stark etkisi
7 İnfrared Spektroskopisi İki atomlu moleküller Infrared spektrumları
8 Çok atomlu moleküller Grup titreşimleri Titreşimsel seçim kuralları
9 Arasınav
10 Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi Çekirdek manyetik rezonans Kimyasal kayma
11 Dipolar etkileşme Spin-spin etkileşmesi T1 in ölçülmesi Spin-yankı ve T2
12 Elektron Spin Rezonans Spektroskopisi EPR nin kısa tarihi Manyetik rezonans kavramı Mikrodalga frekansı
13 Spin açısal momentum ve kunatizasyonu Manyetik moment ve açısal momentum arasındaki ilişki Manyetik dipol moment ve manyetik alan etkileşmesi Enerji seviyeleri, enerji geçişleri ve g-değerinin anlamı
14 Elektron-zeeman ve çekirdek zeeman etkileşmeleri İnce yapı etkileşmesi Spin-hamiltonien ve spin operatörler İzotropik ince yapı etkileşmesinin hamiltoniyen matrisi Spin-yörünge etkileşmesi ve g-değerine katkısı EPR çizgi şiddetleri Anizotropik ince yapı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1209028 Spektroskopi hakkında temel bilgileri edinir.
2 1210588 Mikrodalga spektroskopisini açıklar
3 1184709 Infrared spektroskopisi hakkında bilgi sahibi olur
4 1186477 Raman spektroskopisini bilir ve IR spektroskopisi ile arasındaki farkı açıklar
5 1193714 NMR spektroskopisi hakkında bilgi sahibi olur
6 1219547 EPR spektroskopisi hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3
2 4 3 5 3
3 4 3 5 3
4 4 3 5 3
5 4 3 5 3
6 4 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek