Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ618 Moleküler Simetri II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Grup teorini kuantum mekaniksel sistemlere ve moleküler yapıya uygulanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Hümeyra Paşaoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Chemical Applications of Grup Theoryé F.Albert Cotton. Wiley- Interscience Publication

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Simetri özeliklerinde yararlanarak moleküler yörüngemsilerin , enerjilerinin elde edilmesi, Elektronik ve titreşim geçişlerinin belirlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
9 Problem Çözümü 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 34 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grup teori ve kuantum mekaniği ,Simetriye uydurulmuş çizgisel bileşenler.
2 Moleküler orbital kuramı ve organik bileşiklerdeki uygulamaları, Sucular denklemlerin simetri özeliği.
3 Karboksilik sistemlerde π moleküler orbitaller ve enerjilerinin grup teori ile hesaplanması
4 Naftalin molekülü, elektronik uyarılması, seçim kuralı, polarizasyon ve yerleşim etkileşimi
5 Üç merkezli bağlar, Diels- alder reaksiyonları
6 Organik ve orgona metalik bileşiklerde moleküler orbital kuramı
7 ABn tipi moleküllerde σ bag için moleküler orbitaller
8 Melez orbitaller.
9 Ligand alan kuramı
10 Bir kimyasal çevrede düzeylerde yarılmalar ve termler
11 Kristal alan kuramı, Seçim kuralı ve polarizasyon
12 Moleküler titreşimler
13 Normal modların ve iç koordinatların hesaplanmas
14 Temel titreşimler ve seçim kuralları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
82073 1189292 Grup teori kullanarak moleküller dalga fonksiyonlarını ve enerji düzeylerini belirleye bilir.
82074 1192850 Simetri yardımıyla elektronik geçişleri belirleyebilir.
82075 1197194 Moleküler titreşimleri , normal ve iç kordinatları simetriden faydalanarak belirleyebilir.
82076 1158267 Titreşim geçişlerini belirleyebilir.
82077 1160939 Mümkün Kırmızı altı ve Raman geçişlerinin tesbit edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.