Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ628 Yüzey Fiziği I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yüzey Fiziği ve Teknolojik Uygulama örnekleri hakkında temel bilgiler sunmak, Yüzey preparasyon, yüzey karakterizasyon yöntemlerini öğretmek, Çok kullanılan yüzey bilimi tekniklerini öğrenme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Modern Techniques of Surface Science (Cambridge Solid State Science Series) by T. A. Delchar, and D. P. Woodruff. 2. Physics at Surfaces (Cambridge Univ. Press) by A. Zangwill. 3. Concepts in Surface Physics (Springer Series in Surface Sciences) by M.C. Desjonqueres, D. Spanjaard 4. Surfaces and Interfaces of Solid Materials (Springer Study edition) by H. Lüth. ard.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Termodinamik, kimyasal analiz, kristal yapı, elektronik yapı, faz geçişleri, temel seviyede uyarılmalar, optik özellikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 30 1
54 Ev Ödevi 3 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 0 0 0
10 Tartışma 0 0 0
22 Proje Hazırlama 0 0 0
23 Proje Sunma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 0 0
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yüzey Fiziğine Giriş
2 Ultra Yüksek Vakum, vakum gereksinimleri, vakum teknikleri, basınç ölçme teknikleri
3 Katıdan yüzeye, yüzeyde örgü ve ters örgü
4 Yüzeyin Elektronik yapısı, Yüzeyde örgü titreşimleri
5 Elektron spektroskopisi, elektron kaynakları ve analizörleri,
6 Katılarda elektronlar, esnek ve esnek olmayan saçılmalar ,hacimsel ve yüzey plazmonları
7 Yüzey temizleme ve yüzey analizi, X-ışınları fotoelektron spektroskopisi(XPS), Auger Elektron Spektroskopisi (AES)
8 Adsorpsiyon, desorpsiyon ve adsorbatlar arasındaki etkileşim
9 Yüzey Yapısı, Düşük enerjili elektron kırınımı (LEED) metal yarıiletken ve yalıtkan yüzeyleri
10 Arasınav
11 EXAFS (extended adsorption Fine Structure) ve STM TaramalıTünelleme Mikroskopisi
12 Yüzeylerin Elektronik yapısı
13 Yüzeylerin optik yapısı
14 Yüzeylerin titreşimsel özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1204873 Yüzey fiziğinde temel prensipleri ve temel kavramları öğrenir.
2 1204878 Yüzey fiziğinde kullanılan teorik ve deneysel yaklaşımlar hakkında bilgi sahip olur.
3 1204883 Çok kullanılan yüzey bilimi tekniklerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.