Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ635 Radyosyon Algılama ve Ölçme I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencinin ; Radyasyon Kaynaklarını açıklar,Radyasyon Ölçme Tekniklerini açıklar, Radyasyon Ölçümü ie ilgili Uygulamaları açıklar,Radyasyon atma şekillendirmelerini analiz eder,Detektör tiplerini açıklar,Detektörün enerji ve verim kalibrasyonunun nasıl yapılacağını bilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Gümüş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gordon R. Gilmore, Practical Gamma-Ray Spectroscopy, 2nd Edition, John willey ve Sons Ltd, 2008. 2. G. K. Knoll, Radiation Detection and Measurement, 3rd Edition, John Wiley ve Sons 3. Çevresel Radyoaktivitenin Belirlenmesi ve İzlenmesine Yönelik İşbirliği Projesi 1. Çalıştayı notları ve sunular, TAEK Ankara Sanaerm, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Radyasyonun madde ile etkileşiminin temel ilkeleri, gamma ışınları, nötronlar ve yüklü parçacıkların algılanma ve enerji tayinlerindeki ölçüm metodlarının ilkeleri, gaz, sintilasyon ve yarı iletken detektörleri laboratuvar deneyleri, nükleer elektronik, çok kanallı analizörler, çaGüzma teknikleri, nötron aktivasyon analizi uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Radyasyon ve Radyasyon Kaynakları
2 Radyasyonun madde ile etkileşiminin temel ilkeleri
3 Madde ve radyasyon
4 Alfa beta ve gama bozunumları
5 Radyasyonun madde ile etkileşmesi
6 Radyasyon algılama ölçme
7 Gamma ışınlarının enerji tayinlerindeki ölçüm metodlarının ilkeleri
8 Yarı İletken Detektörün Çalışma Prensibi
9 Çok kana llı analizörler, ADC ve MCA elektronik modülleri
10 ARASINAV
11 NaI(T) detektörlü spektrometre sistemi
12 SintiVisyon ve GammaVision yazılımları
13 Numume toplama ve ölçüme hazırlama işlemleri
14 Gama Spektrumu Analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1205439 Radyasyonun madde ile etkileşiminin temel ilkelerini bilir,
2 1205448 Alfa beta ve gama bozunmalarını bilir,
3 1205478 Radyasyonun madde ile etkileşmesini bilir,
4 1205488 Radyasyon algılama ölçme hakkında bilgi sahibi olur,
5 1205506 Yarı İletken Detektörün Çalışma Prensibini bilir,
6 1279363 Çok kanallı analizörler, ADC ve MCA elektronik modülleri bilir,
7 1279364 NaI(T) detektörlü spektrometre sistemini bilir,
8 1279365 SintiVisyon ve GammaVision yazılımları bilir,
9 1279366 Numume toplama ve ölçüme hazırlama işlemlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.