Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ639 Moleküler Titreşim Spektroskopisi I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

İnfrared ve Raman spektrometrelerinden çıkan spektrumların belirgin titreşim bandlarını nitel olarak atamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Associate Professor Sedat GUMUS

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

D. L. Pavia, G. M. Lampman, G. S. KrizJ. R. Vyvyan, Introduction to Spectroscopy, Brooks/Cole, Cengage Learning, USA, 2009. D. N. Satyanarayana, Vibrational Spectroscopy: Theory And Applications, New Age International Publishers, India,2004. E. Erdik, Organik kimyada spektroskopik yöntemler, Gazi Kitabevi,1993. G. Socrates, Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies: Tables and Charts, Wiley, 2004. B. H. Stuart, Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications, Wiley,2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnfrared ve Raman spektorkopisi: temel çalışma ilkeleri, İnfraredin soğurma işlemi, İnfrared spektrometresi Dispersif İnfrared Spektrometreleri Fourier dönüşümlü Spektrometreler Infrared spektrumunun kullanımları, Titreşim spektrumlarında çevre etkisi Bir spektrum analizi nasıl yapılacak, İnfrared spektroskopsinde örneklerin hazırlanması Infrared spektrumlarına bakıldığı zaman ne aranılır, Gerilme ve eğilme kipleri Bağ özellikleri ve soğurma süreci, Korelasyon kartları ve tablolar Grup frekanslarının kaynağı, IR ve Raman spektrum-yapı korelasyonları: belirgin grup frekansları IR ve Raman spektrumlarındaki bandları açıklamanın genel taslağı ve stratejisi, Aromatik halkalar Alkoller ve fenoller, Eterler Karbonil bileşikler Aminler, Nitriller, Izosiyanatlar, İminler, Karboksilat tuzlar, Amin tuzlar, Amino asitler, Nitro bileşikler, Sülfür bileşikler, Alkil ve aril halojenürler, Fosfor bileşikler, Spektrum fonu, problemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 5 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 10 6 60
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnfrared ve Raman spektorkopisi: temel çalışma ilkeleri
2 İnfraredin soğurma işlemi Infrared spektrumunun kullanımları
3 İnfrared spektrometresi Dispersif İnfrared Spektrometreleri Fourier dönüşümlü Spektrometreler
4 Titreşim spektrumlarında çevre etkisi Bir spektrum analizi nasıl yapılacak
5 İnfrared spektroskopsinde örneklerin hazırlanması Infrared spektrumlarına bakıldığı zaman ne aranılır
6 Gerilme ve eğilme kipleri Bağ özellikleri ve soğurma süreci
7 Korelasyon kartları ve tablolar Grup frekanslarının kaynağı
8 IR ve Raman spektrum-yapı korelasyonları: belirgin grup frekansları IR ve Raman spektrumlarındaki bandları açıklamanın genel taslağı ve stratejisi
9 Arasınav
10 Aromatik halkalar Alkoller ve fenoller
11 Eterler Karbonil bileşikler Aminler
12 Nitriller, Izosiyanatlar, İminler, Karboksilat tuzlar, Amin tuzlar, Amino asitler
13 Nitro bileşikler, Sülfür bileşikler, Alkil ve aril halojenürler
14 Fosfor bileşikler, Spektrum fonu Problemler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87052 1160168 Bilinmeyen IR ve Raman spekrumlarının belirgin bandlarının nasıl yorumlanacağını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.