Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ636 Radyasyon Algılama ve Ölçümü II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Germanyum dedektörlü bir gama spektrometre sisteminin temel özellikleri, veri analiz ve puls işleme yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Sonuçta, dersi alan öğrencilerin gamma spektrometre sistemlerinin parçalarını, birbirleri ile uyumunu bilerek, ölçüm sırasında karşılaştıkları sorunları tanımlamaları ve çözüm bulmaları hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Gümüş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Radiation Detection and Measurement, Gelnn F. Knoll, John Willey ve Sons Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gamma Spektrometre Sistemleri. Örnek Hazırlama Teknikleri. HP Germanyum Gama Dedektörü özellikleri ve ölçüm teknikleri. Puls İşleme ve Şekillendirme. Lineer ve Mantıksal Sinyal Fonksiyonları ve Çok Kanallı Sinyal analizi. Taban Sayımı ve Dedektör zırhlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
13 Deney 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
36 Rapor 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gama spektrometre sistemleri ve özellikleri I
2 Gama spektrometre sistemleri ve özellikleri II
3 Ölçüm için örnek hazırlama
4 Germanyum dedektörlerinin konfigürasyonları
5 Germanyum dedektörünün işlemsel karakteristikleri
6 Germanyum dedektörleri ile gama spektroskopisi
7 Puls işleme
8 Lineer ve mantıksal pulslar
9 Puls şekillendirme
10 Arasınav
11 Puls sayım sistemleri
12 Çok kanallı puls analizi
13 Uygulama I
14 Uygulama II
15 Uygulama III
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221387 Gama spektrometre sistemleri çeşitlerini bilir.
2 1221511 Gama spektrometre sistemi ile analiz işlemlerini yapabilir.
3 1222554 Zırhlama yöntemlerini bilir.
4 1222588 Gama attenuation katsayısının bulunması, HVL ve TVL değerleinin hesaplanmasını bilir.
5 1222601 NaI(Tl) ve HPGe Spektrometre sistemlerinde enereji ve verim kalibrasyonlarının nasıl yapılacağını bilir.
6 1287714 Toprak ve su nümunelerinin toplanması ve sayıma hazırlanması aşamalarını bilir ve uygular
7 1287715 Beelirli bir bölge için elde edilen aktivite sonuçlarından o bölgede yaşayanların olası radyasyon risklerini tahmin eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.