Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EFFI636 Radiation Sensing and Measurement II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Germanyum dedektörlü bir gama spektrometre sisteminin temel özellikleri, veri analiz ve puls işleme yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Sonuçta, dersi alan öğrencilerin gamma spektrometre sistemlerinin parçalarını, birbirleri ile uyumunu bilerek, ölçüm sırasında karşılaştıkları sorunları tanımlamaları ve çözüm bulmaları hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Radyasyon Algılama ve Ölçümü, Gelnn F. Knoll, John Willey & Sons Inc. Nükleer Fizik laboratuarı ekipmanları

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gamma Spektrometre Sistemleri. Örnek Hazırlama Teknikleri. Germanyum Gama Dedektörü özellikleri ve ölçüm teknikleri. Puls İşleme ve Şekillendirme. Lineer ve Mantıksal Sinyal Fonksiyonları ve Çok Kanallı Sinyal analizi. Taban Sayımı ve Dedektör zırhlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 6 6 36
20 Rapor Hazırlama 1 24 24
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 17 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gamma Spektrometre Sistemleri.
2 Örnek Hazırlama Teknikleri.
3 Germanyum Gama Dedektörü özellikleri ve ölçüm teknikleri.
4 Sintilasyon Gama Dedektörü özellikleri ve ölçüm teknikleri.
5 Puls İşleme ve Şekillendirme.
6 Lineer ve Mantıksal Sinyal Fonksiyonları ve Çok Kanallı Sinyal analizi.
7 Taban Sayımı ve Dedektör zırhlama.
8 Örnek Hazırlama 1
9 Örnek Hazırlama 2
10 ARASINAV
11 Uygulama 1
12 Uygulama 2
13 Uygulama 3
14 Uygulama 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237268 HPGe dedektörlü gama spektrometre sistemini kullanır.
2 1237269 NaI(Tl) dedektörlü gama spektrometre sistemini kullanır.
3 1237270 Gama spektrometre sistemlerinde incelenecek örnekleri hazırlar.
4 1237271 Gama spektrometre sistemi çevre birimlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 4 4
2 5 4 4 5 4 4 4
3 5 4 4 5 4 4 4
4 5 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek