Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ641 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 8

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Baş T., Akturan U.,(2017)Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları. 2) Erkuş A.,(2017),Bilimsel Araştırma Süreci, Seçkin Yayınları. 3) Yüksel A.,Yanık A., Ayazlar A. R.,(2015Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları. 4)Karasar N.,(2016), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları. Belirtilen kaynaklar; öğrenci tarafından satın alınabilir, Üniversitemizin merkez kütüphanesinden veya Fizik Bölümü Kütüphanesinden temin edilebilir.

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 12 4 48
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 25 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim, araştırma, bilimsel araştırma kavramları.
2 Bilim ve bilimsel yöntem, Problem cümlesi, hipotez, teori ve yasa.
3 Bilimsel araştırma ve çeşitleri.
4 Verilerin toplanması ve çözümlenmesi.
5 Verilerin toplanması ve çözümlenmesi
6 Bilimsel araştırma raporu içeriği. Araştırma raporunun biçimsel yapısı ve bilimsel metinde dil kullanımı.
7 Bilimsel araştırma raporu içeriği. Araştırma raporunun biçimsel yapısı ve bilimsel metinde dil kullanımı.
8 Bilimsel araştırmaların yazımı, yayımlanması, sunumu .
9 Arasınav
10 Bilim ve bilim etiği.
11 Araştırma etiği kavramı ve araştırma etiği ihlalleri, araştırma etiğinin temel ilkeleri.
12 Bilimsel yanıltmalar, yayın etiği ihlalleri, yazarlık hakkı sorunları.
13 Editoryel etik. Araştırma etik kurulları.
14 Araştırma etiği ihlallerine örnekler.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1103558 Bilimsel araştırma ile ilgili kavramları bilir
2 1103559 .Bilimsel araştırma yöntemlerini bilir.
3 1103560 Bilimsel araştırmada etik ihlaller karşı duyarlı bir tutum geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.