Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ607 Nükleer Fizik I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere atom çekirdeğinin temel yapısı ve özelliklerini, nükleer radyasyonun maddeile etikleşmesini, tspit etme yöntemlerini ve sayım istatistiğini, radyoaktif bozunum türlerini ve sistematiğin öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Hasan Gümüş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Krane S. Krane,Nükleer Fizik (Çev. Ed. Başar Şarer), Palme Yayıncılık, 2001, ANKARA [2] Atam P. Arya, Çekirdek Fiziğinin Esasları, (Çeviri Y. Şahin), Aktif Yayınevi, 1999, Erzurum.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atom çekirdeğinin yapısı (Proton-elektron modeli, nötronun keşfi, Proton-nötron modeli, bağlanma enerjisi, nükleer manyetik momentler, nükleer kuvvetler), radyoaktivite (Bozunma çeşitleri, radyoaktif bozunma kanunu, zincirleme bozunma kanunu, radyoaktif denge, tabii radyoaktifseriler, radyoaktivite hesapları ve birimleri, yarılanma zamanı tayini), Nükleer radyasyonların ölçümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 14 10 1
11 Soru-Yanıt 14 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 15 1
21 Rapor Sunma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 7 1 7
11 Soru-Yanıt 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 48 48
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nükleer Fizikte Temel Kavramlar
2 Nükleer Yarıçap, Çekirdek kütle ve bolluğu
3 Nükleer Bağlanma Enerjisi, Nükleer Açısal Momentum ve Parite
4 Nükleer Manyetik Momentler
5 Nükleonlar Arasındaki Kuvvetler ve Özellikleri
6 Nükleer Modeller, (Kabuk ve sıvı damlası Modelleri)
7 Radyoaktif Bozunma Yasası Radyoaktifliğin Üretilmesi ve Bozunması
8 Bozunma Türleri, Doğal Radyoaktiflik Radyoaktif Yaş Tayini, Radyasyon Ölçü Birimleri
9 Ağır iyonların, protonların ve elektronların Madde ile Etkileşmesi ve Durdurma Gücü Elektronmanyetik radyasyonların Madde ile Etkileşmesi Fotoelektrik olay Compton saçılması ve çift oluşumu
10 Arasınav
11 Nükleer Radyasyonun Ölçümü, Gazlı Sayaçlar, Sintilasyon Dedektörleri
12 Yarıiletken Dedektörler, Sayma İstatistiği
13 Alfa Bozunumu
14 Beta Bozunumu
15 Gama Bozunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194861 Atom çekirdeğinin yapısını, manyetik momentlerini, spin ve paritesini bilir ve bunları nükleer modellerde ile kullanır.
2 1199117 Rdayoaktivite, üstel bozunma yasası ve radyoaktif bozunma türlerini bilir ve ilgili problemleri tanımlar ve çözer.
3 1181613 Ağır iyon, proton ve elektronların madde içerisindeki etkilerini bilir, menzil ve durdurma gücünü hesaplar.
4 1186922 Elektromanyetik radyasyonun madde ile etkileşme yollarını bilir.
5 1188428 Nükleer radyasyon dedektör türlerini ve bunlarla yapılan ölçümlerin istatistiğini bilir ve uygular.
6 1203645 Temel radyoaktif bozunma çeşitlerinin teorisini bilir ve ilgili deneysel parametreleri teorik olark hesaplayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.