Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ608 Nükleer Fizik II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere radyoaktif bozunum türlerini ve sistematiğini, çekirdek reaksiyonları türleri ve korunum yasalarını, nükleer fisyon ve füzyon reaktörleri ile bu temel dayanan nükleer reaktörleri, nükleer fiziğin uygulama alanlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Krane S. Krane,Nükleer Fizik (Çev. Ed. Başar Şarer), Palme Yayıncılık, 2001, ANKARA [2] Atam P. Arya, Çekirdek Fiziğinin Esasları, (Çeviri Y. Şahin), Aktif Yayınevi, 1999, Erzurum.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alfa Bozunumu, Beta Bozunumu, Gama Bozunumu, Nükleer Reaksiyonlar, Saçılma ve Reaksiyon Tesir Kesitleri Nötron Fiziği, Nükleer Fisyon, Fisyon Reaktörleri, Nükleer Füzyon, Hızlandırıcılar, Nükleer Spin ve Momentler Nükleer Astrofizik, Nükleer Fiziğin Uygulamaları, Eser Element Analizi, Hızlandırıcılar ve Kütle Spektroskopisi Teşhiste ve Tedavide Nükleer Tıp

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 7 1 7
11 Soru-Yanıt 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 48 48
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nükleer Reaksiyonlar-I
2 Nükleer Reaksiyonlar-II
3 Nötron Fiziği
4 Nükleer Fisyon ve Fisyon Reaktörleri
5 Nükleer Füzyon ve Füzyon Reaktörleri
6 Hızlandırıcılar
7 Nükleer Spin ve Momentler
8 Nükleer Astrofizik
9 Mezon Fiziği
10 Arasınav
11 Parçacık Fiziği
12 Eser Element Analizi
13 Teşhisde ve Tedavide Nükleer Tıp
14 Uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95874 1176872 Açısal momentum ve parite korunumunu nükleer parçalanma ve reaksiyonlarda uygular
95875 1192361 Nükleer Reaksiyonların oluşma şartlarını ve korunum yasalarını bilir.
95876 1178186 Saçılma ve reaksiyon tesir kesitlerini bilir ve yorumlar.
95877 1190351 Füzyon ve Fisyon olaylarını tanımlar ve kontrollü fisyon ve füzyon reaktörlerinin temel prensiplerini bilir.
95878 1204481 Hızlandırıcılar ve kullanım alanlarını bilir.
95879 1179935 Nükleer Fiziğin araştırmada, sanayide ve tıpda kullanım alanlarını ve uygulamalarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.