Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ609 Katıhal Fiziği I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Katı maddelerin yapısal,elektronik,ısısal ve manyetik özelliklerini öğretmek bu sırada farklı teori ,yöntem ve yaklaşımların kullanımlarını açıklamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Muharrem Dinçer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Katıhal Fiziği ,J.R.HOOK ve H.E.HALL çeviri: F.Köksal,M.Dinçer;M.Altunbaş,E.Başaran Literatür Yayınları :28

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kristal yapı,Kristal dinamiği,Serbest elektron teorisi, Enerji Bantları,Yarıiletkenler ,yarıiletken cihazlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kristalografi
2 Örnek kristal yapılar
3 Atomlar arası kuvvetler
4 Kristal dinamiği
5 Fononlar
6 Fononlar yardımı ile ısısal iletim
7 Arasınav, Serbest elektron modeli
8 İletim elektronlarının taşınma özellikleri.
9 Yaklaşık serbest elektron teorisi.
10 Sıkı bağlanma yaklaşıklığı.
11 Yarı iletkenler.
12 Elektromanyetik ışınımın soğurulması.
13 Dengede olmayan taşıyıcı yoğunlukları.
14 Yarıiletken cihazlar.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506810 Katı maddelerin tanır ve özelliklerini bilir.
2 1506811 Katı maddelerin sınıflandırılma yöntemlerini bilir.
3 1506812 Katı maddelerle ilgili teori ve modelleri bilir.
4 1506813 Katı maddelerin kullanım alanlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74090 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 74091 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 74089 Proje yazar ve yönetir.
4 74092 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 74093 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 74094 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 74095 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 8
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 4 1
2 4 1 1 1 2
3 2 3 1 2 2 3
4 1 5 2 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek