Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ617 Moleküler Simetri I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Grup teorini öğrenilmesi ve moleküler yapılara uygulanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hümeyra Paşaoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

" Chemical Applications of Group Theory" ; F.Albert Cotton ;Wiley-Interscience Publication " Molecular Quantum Machanics"; Peter Atkins, Ronald Friedman; Oxford Universty press " Moleküler Simetri"; Cemal Kaya, Duran Karakaş; Palme Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Simetri kavramı,Nokta grupları, Grup tablolarını elde edilmesi, moleküllerin nokta gruplarının belirlenmesi, Fonksiyonların indirgenemez temsillerinin bulunması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 4 56
9 Problem Çözümü 14 1 21
10 Tartışma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grup, alt grup ve sınıfın tanımı
2 Simetri, simetri işlemcileri ve simetri elemanları
3 Simetri nokta grupları
4 Matris temsilleri ve karakterleri
5 Simetri işlemcilerinin sınıflandırılması
6 İndirgenebilir temsil, Büyük ve küçük ortagonallik teoremi
7 Karekter tabloları
8 Temsillerin indirgenmesi
9 Simetriye uydurulmuş bazlar
10 Fonksiyonların simetri özellikleri
11 Direk çarpım grupları
12 Simetri ve katmerlilik
13 Tam dönü grupları
14 Geçiş integrallerinin simetri ile incelenmesi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1112104 Simetri elemanlar ve simetri işlemcilerini bilir.
2 1112105 Nokta grubu tablolarının elde edilmesini ve kullanımını bilir.
3 1112106 Molekülerin nokta gruplarını tayin edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.