Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ640 Moleküler Titreşim Spektroskopisi II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere Raman ve infrared spekrumlarının teorik temelini vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

prof. dr. sedat gümüş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

D. N. Sathyanarayana, vibrational spektroscopy: theory and applications, new age intenational publishing, 2004. E. B. wilson, J.C. Decius, P. C. Cross, molecular vibrations, mcgraw-hill book company inc, 1955.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

giriş:infrared spektrumları, raman spektrumları, moleküler model, titreşim ve dönü spektrumlarının klasik ve kuantum mekaniksel theorisi. Molekülerin titreşimi: dönü ve titreşimin ayrıştırılması, titreşimin normal kipleri, normal koordinatlar, diğer koordinat tipleri, dalga mekaniği ve moleküllerin titreşimi: harmonik titreşken modelinin titreşimi için dalga denklemi, harmonik titreşkenin enerji düzeylerinin tarifi, infrared seçim kuralları, raman şiddetlerinin kuantum mekaniksel teorisi. Titreşimleri çalışmanın ileri yöntemleri ve onların atomik yerdeğiştirmelerle ilişkisi, iç koordinatlara göre seküler denklemler, normal koordinatların tayini, örnekler. Simetri incelemesi: moleküllerin simetrisi, simetri işlemci grupları, simetri nokta grupları, indirgenemez temsiller, grup teorinin moleküler titreşim kiplerinin tespitine uygulanması, titreşim seçim kuralları ve şiddetler, örnek moleküller için titreşim kiplerinin çöüzmlenmesi: su, amonyak ve benzen.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 6 11 66
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: infrared spektrumları, Raman spektrumları, moleküler model, titreşim ve dönü spektrumlarının klasik teorisi, kuantum mekaniksel görüş.
2 Moleküllerin titreşimi: dönü ve titreşimin ayrıştırılması, titrşimin normal kipleri, normal koordinatlar, diğer koordinat tipleri.
3 Moleküllerin titreşimi: dönü ve titreşimin ayrıştırılması, titrşimin normal kipleri, normal koordinatlar, diğer koordinat tipleri.
4 Dalga mekaniği ve moleküllerin titreşimi: harmonik titreşkenin dalga denklemi, harmonik titreşkenin enerji düzeylerinin tarifi,harmonik titreşkenin infrared seçim kuralları ve şiddetleri, Raman şiddetlerinin kuantum mekaniksel teorisi.
5 Dalga mekaniği ve moleküllerin titreşimi: harmonik titreşkenin dalga denklemi, harmonik titreşkenin enerji düzeylerinin tarifi,harmonik titreşkenin infrared seçim kuralları ve şiddetleri, Raman şiddetlerinin kuantum mekaniksel teorisi.
6 Titreşimleri çalışmanın daha ileri yöntemleri:İç koordinatlar ve onların atomik yerdeğiştimelerle ilişkisi, iç koordinatlara göre seküler denklemler, normal koordinatların belirlenmesi, örnekler.
7 Titreşimleri çalışmanın daha ileri yöntemleri:İç koordinatlar ve onların atomik yerdeğiştimelerle ilişkisi, iç koordinatlara göre seküler denklemler, normal koordinatların belirlenmesi, örnekler.
8 arasınav
9 simetri incelemeleri: moleküllerin simetrisi, simetri işlemcilerin grupları, simetri nokta grupları,normal koordinatlrın simetrisi,indirgenemez temsiller.
10 simetri incelemeleri: moleküllerin simetrisi, simetri işlemcilerin grupları, simetri nokta grupları,normal koordinatlrın simetrisi,indirgenemez temsiller
11 grup teorinin moleküler titreşim kiplerinin belirlenmesine uygulanması
12 titreşim seçim kuralları ve şiddetler.
13 Örnek moleküllerin titreşim kiplerinin belirlenmesi: su, amonyak, benzen.
14 Örnek moleküllerin titreşim kiplerinin belirlenmesi: su, amonyak, benzen.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1648353 raman ve infrared spektrumlarını incelemek için gerekli teorik bilginin kazandırılması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74090 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 74091 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 74089 Proje yazar ve yönetir.
4 74092 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 74093 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 74094 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 74095 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek