Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ636 Radyasyon Algılama ve Ölçümü II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı iyonize radyasyon kaynakları, radyoaktif bozunma ve tipleri, nükleer radyasyonun madde ile etkileşmesi, radyasyonun detekte edilmesi, detektör tipleri, NaI(Tl) ve HPGe detektörlü spektrometre sistemleri ve çalışma prensiplerini öğretmek, enerji ve verim kalibrasyonunun nasıl yapılacağını hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Gümüş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gordon R. Gilmore, Practical Gamma-Ray Spectroscopy, 2nd Edition, John willey & Sons Ltd, 2008. 2. Knoll, G. K., Radiation Detection and Measurement, 3rd Edition, John Wiley & Sons.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

The aim of this course is to give information about ionizing radiation sources, radioactive decay and its types, interaction of nuclear radiation with matter, detection of radiation, detector types, NaI (Tl) and HPGe detector spectrometer systems and working principles, and to give information about how to perform energy and efficiency calibration.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
13 Deney 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
36 Rapor 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 2 40 80
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gama spektrometre sistemleri ve özellikleri I
2 Gama spektrometre sistemleri ve özellikleri II
3 Ölçüm için örnek hazırlama
4 Germanyum dedektörlerinin konfigürasyonları
5 Germanyum dedektörünün işlemsel karakteristikleri
6 Germanyum dedektörleri ile gama spektroskopisi
7 Germanyum dedektörleri ile gama spektroskopisi
8 Puls işleme
9 Lineer ve mantıksal pulslar
10 Puls şekillendirme
11 Arasınav
12 Puls sayım sistemleri
13 Çok kanallı puls analizi
14 Uygulama I
15 Uygulama II
16 Uygulama III

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1744917 Radyasyonun madde ile etkileşiminin temel ilkelerini bilir,
2 1744918 Alfa beta ve gama bozunmalarını bilir,
3 1744919 Radyasyonun madde ile etkileşmesini bilir,
4 1744920 Radyasyon algılama ölçme hakkında bilgi sahibi olur,
5 1744921 Yarı İletken Detektörün Çalışma Prensibini bilir,
6 1744922 Çok kanallı analizörler, ADC ve MCA elektronik modülleri bilir,
7 1744923 NaI(Tl) detektörlü spektrometre sistemini bilir,
8 1744924 SintiVisyon ve GammaVision yazılımları bilir,
9 1744925 Numume toplama ve ölçüme hazırlama işlemlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74090 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 74091 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 74089 Proje yazar ve yönetir.
4 74092 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 74093 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 74094 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 74095 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 2 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3
6 2 2 3 3 2 3 3
7 3 2 2 2 3 3 2
8 3 3 3 3 2 3 3
9 3 3 3 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek