Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ641 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin bilimi, temel kavramlarını, bilimsel araştırma felsefesini, bilimsel yöntemleri anlamasını sağlamaktır. Aynı zamanda bilimsel araştırma sürecinde etik ihlallerin farkındalığını arttırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin YAVUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Baş T., Akturan U.,(2017)Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları. 2) Erkuş A.,(2017),Bilimsel Araştırma Süreci, Seçkin Yayınları. 3) Yüksel A.,Yanık A., Ayazlar A. R.,(2015Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları. 4)Karasar N.,(2016), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları. Belirtilen kaynaklar; öğrenci tarafından satın alınabilir, Üniversitemizin merkez kütüphanesinden veya Fizik Bölümü Kütüphanesinden temin edilebilir.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim, araştırma, bilimsel araştırma kavramları. Bilim ve bilimsel yöntem. Problemin açıklanması, hipotez, teori ve yasa. Bilimsel araştırma ve türleri. Verilerin toplanması ve analizi. Bilimsel araştırma raporunun içeriği. Araştırma raporunun biçimsel yapısı ve bilimsel metinde dil kullanımı. Bilimsel araştırmanın yazımı, yayınlanması, sunumu. Bilim ve bilim etiği. Araştırma etiği ve araştırma etiği kavramı, araştırma etiği ilkeleri. Bilimsel sanrılar, yayın etiği ihlalleri, yazarlık sorunları. Editoryal etik. Araştırma etiği komiteleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 12 4 48
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 25 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim, araştırma ve bilimsel araştırma ile ilgili kavramlar.
2 Bilim ve bilimsel yöntem. Problemin açıklanması, hipotez, teori ve yasa
3 Bilimsel araştırma ve çeşitleri
4 Verilerin toplanması ve analizi.
5 Verilerin toplanması ve analizi.
6 Bilimsel araştırma raporunun içeriği. Araştırma raporunun biçimsel yapısı ve bilimsel metinde dil kullanımı.
7 Bilimsel araştırma raporunun içeriği. Araştırma raporunun biçimsel yapısı ve bilimsel metinde dil kullanımı.
8 Bilimsel araştırmaların yazımı, yayımlanması ve sunumu
9 Arasınav
10 Bilim ve bilim etiği
11 Araştırma etiği ve araştırma etiği kavramı, araştırma etiği ilkeleri.
12 Bilimsel yanıltmalar, yayın etiği ihlalleri, yazarlık sorunları
13 Editoryal etik. Araştırma etiği komiteleri
14 Bazı örnek incelemeler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341060 Bilimsel araştırma ile ilgili kavramları bilir.
2 1341061 Bilimsel araştırma yöntemlerini bilir.
3 1341062 Bilimsel araştırmalarda etik ihlallere karşı duyarlı bir tutum geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 2 3
2 4 4 4 5 3 4
3 4 3 3 4 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek