Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ643 Kristalografide Paket Programlar 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Tek kristal yapı çözümünde kullanılan bilgisayar programlarının kullanımını öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Necmi DEGE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

WinGx, Olex2, Platon ve Ortep paket programlarının manuelleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tek kristal yapı çözümünde; WinGx, ShelX, Ortep III, OleX2, Platon ve benzeri programların kullanılmasınının öğrenimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 6 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 WinGx programının içeriği tanıtılır. wingx.pdf
2 WinGx paket programı içerisindeki alt programların kullanımı öğrenilir.
3 ShelXt programının kullanımı öğrenilir. SHELXT.docx
4 ShelXL programının kullanımı öğrenilir. shelxl_user_guide.pdf
5 Ortep III programının kullanımı öğrenilir. Ortep3.pdf
6 Mercury programının kullanımı öğrenilir. mercury.pdf
7 Kullanımı öğrenilen programlara veri girişi yapılarak çözüm yapılır.
8 Yarı yıl sınavı
9 SxGraph programının kullanımı öğrenilir.
10 Platon programının kullanımı öğrenilir. applfrm.pdf
11 OleX2 programının kullanımı öğrenilir. Commands.pdf
12 Kristal yapı çözümünde karşılaşılan problemlerin giderilmesi için kullanılan komutlar öğrenilir.
13 Örnek bir kristalin elde edilmiş dataları kullanılarak yapı çözümünün sonuçlandırılması öğrenilir.
14 Çözülen kristal yapının yayına hazırlanması öğrenilir.
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287703 WinGx Paket Programını öğrenir.
2 1287704 Shelx Paket Programları takımını öğrenir.
3 1287705 Ortep III ve Platon Paket Programlarını öğrenir.
4 1287706 OleX2 Paket Programını öğrenir.
5 1287707 Bu programları kullanarak kristal yapı çözümünü öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 3 4 3
2 3 3 4 4 3 4 4
3 4 4 5 3 3 4 3
4 3 4 3 4 4 4 4
5 5 3 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek