Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Tez aşamasına geçmiş olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin uzmanlık alanı ile ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, bilimsel etik ve çalışma disiplininin aşılanması, çalışma alanı ile ilgili güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İbrahim UÇAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili Kitap ve makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
8 Rehberli Problem Çözümü 1 100 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
11 Soru-Yanıt 0 0 0
19 Beyin Fırtınası 0 0 0
21 Rapor Sunma 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 0 0 0
34 Okuma 0 0 0
54 Ev Ödevi 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez danışmanının belirleyeceği konular
2 Tez danışmanının belirleyeceği konular
3 Tez danışmanının belirleyeceği konular
4 Tez danışmanının belirleyeceği konular
5 Tez danışmanının belirleyeceği konular
6 Tez danışmanının belirleyeceği konular
7 Tez danışmanının belirleyeceği konular
8 Tez danışmanının belirleyeceği konular
9 Tez danışmanının belirleyeceği konular
10 Tez danışmanının belirleyeceği konular
11 Tez danışmanının belirleyeceği konular
12 Tez danışmanının belirleyeceği konular
13 Tez danışmanının belirleyeceği konular
14 Tez danışmanının belirleyeceği konular
15 Tez danışmanının belirleyeceği konular
16 Tez danışmanının belirleyeceği konular
17
18
19
20
21
22
23

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
76686 1148699 Bilgiye ihtiyaç duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır
76688 1160872 Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme becerisi kazanır
76689 1165482 Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi kazanır
76690 1143938 Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66358 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 66359 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 66357 Proje yazar ve yönetir.
4 66360 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 66361 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 66362 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66363 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.