Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103056232000 Jeodezik Verilerin İstatistiksel Analizi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Jeodezik verilerin ve dengeleme sonuçlarının istatistiksel analizi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yasemin ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baarda, W., 1968. A testing Procedure for Use in Geodetic Networks, Netharlands Geodetic Commission, Publications on Geodesy, 5, Delft. Koch, K.R., 1988. Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Springer Verlag; New York. Mikhail, E.M., 1976. Observations and Least Squares, Dun-Donnelley, New York. Öztürk - Şerbetçi, 1993, Dengeleme Hesabı III, Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası, Trabzon.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistiksel veri dağılımları, matematik modelin kurulması, fonsiyonel ve stokastik modeller, model hipotezi testi, uyuşumsuz ölçüler testi, redundanz matrisi, duyarlık ve güvenirlik ölçütleri, Dengeleme sonuçlarının anlamlılık testi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jeodezik Gözlemler Ve Rastgele Değişken Özellikleri
2 Jeodezik Gözlemler Ve Rastgele Değişken Özellikleri
3 Temel İstatistik Bilgiler
4 Temel İstatistik Bilgiler
5 Parametrik Dağılım Fonksiyonları
6 Parametrik Dağılım Fonksiyonları
7 t-Dağılımı veya t-Student Dağılımı
8 Student Dağılımı
9 İstatistik Aralık Tahmini Ve Hipotez Testi
10 Arasınav
11 Uyum İyiliği Hipotez Testleri
12 Parametrik ve nonparametrik Hipotez Testleri
13 Parametrik ve nonparametrik Hipotez Testleri
14 Parametrik ve nonparametrik Hipotez Testleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1159303 Mevcut temel ağları tanır
2 1169445 Uydu teknikleri ile kurulan temel ağları tanır
3 1177704 Jeodezik ağların tasarımını yapar
4 1152511 Jeodezik ağların optimizasyonunu yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67001 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 67002 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 67003 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 67004 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 67005 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 67000 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek