Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM623 Jeodezik Verilerin İstatistiksel Analizi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Jeodezik verilerin ve dengeleme sonuçlarının istatistiksel analizi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yasemin ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baarda, W., 1968. A testing Procedure for Use in Geodetic Networks, Netharlands Geodetic Commission, Publications on Geodesy, 5, Delft. Koch, K.R., 1988. Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Springer Verlag; New York. Mikhail, E.M., 1976. Observations and Least Squares, Dun-Donnelley, New York. Öztürk - Şerbetçi, 1993, Dengeleme Hesabı III, Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası, Trabzon.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistiksel veri dağılımları, matematik modelin kurulması, fonsiyonel ve stokastik modeller, model hipotezi testi, uyuşumsuz ölçüler testi, redundanz matrisi, duyarlık ve güvenirlik ölçütleri, Dengeleme sonuçlarının anlamlılık testi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jeodezik Gözlemler Ve Rastgele Değişken Özellikleri Jeodezik Verilerin İst Anl_I_II. Hafta_2020.pdf
2 Jeodezik Gözlemler Ve Rastgele Değişken Özellikleri Jeodezik Verilerin İst Anl_I_II. Hafta_2020.pdf
3 Temel İstatistik Bilgiler Jeodezik Verilerin İst Anl_III_IV. Hafta_2020.pdf
4 Temel İstatistik Bilgiler Jeodezik Verilerin İst Anl_III_IV. Hafta_2020.pdf
5 Parametrik Dağılım Fonksiyonları Jeodezik Verilerin İst Anl_V_VI. Hafta_2020.pdf
6 Parametrik Dağılım Fonksiyonları Jeodezik Verilerin İst Anl_V_VI. Hafta_2020.pdf
7 t-Dağılımı veya t-Student Dağılımı Jeodezik Verilerin İst Anl_VII_VIII. Hafta_2020.pdf
8 Student Dağılımı Jeodezik Verilerin İst Anl_VII_VIII. Hafta_2020.pdf
9 İstatistik Aralık Tahmini Ve Hipotez Testi Jeodezik Verilerin İst Anl_IX_XI. Hafta.pdf
10 Arasınav
11 Uyum İyiliği Hipotez Testleri Jeodezik Verilerin İst Anl_IX_XI. Hafta.pdf
12 Parametrik ve nonparametrik Hipotez Testleri Jeodezik Verilerin İst Anl_XII_XIII. Hafta.pdf
13 Parametrik ve nonparametrik Hipotez Testleri Jeodezik Verilerin İst Anl_XII_XIII. Hafta.pdf
14 Parametrik ve nonparametrik Hipotez Testleri Jeodezik Verilerin İst Anl_XIV. Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1388074 Mevcut temel ağları tanır
2 1397702 Uydu teknikleri ile kurulan temel ağları tanır
3 1405490 Jeodezik ağların tasarımını yapar
4 1381621 Jeodezik ağların optimizasyonunu yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74733 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 74734 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 74735 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 74736 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 74737 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 74732 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek