Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Kamulaştırmanın Dünya’da ve Türkiye’de uygulanışı ve yorumlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kamulaştırma Tekniği Prof. Dr. N. Yıldız YTÜ 1987 Istanbul. Uygulamalı Kamulaştırma Tekniği, Yunus Akay ve Yusuf Çiçek, TMMOB HKMO Yayını, Ankara, 2005. Kamulaştırma kanunu ( 4650 Sayılı Yasayla değişik 2942 Sayılı Kanun ) Kentsel Alanların Düzenlenmesinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, Editör: Doç. Dr. Tahsin YOMRALlOĞLU, (Jefod) Jeodezi ve Fotogrametri Derneği Yayın No: 1 Danıştay ve Yargıtay Kararları Işığında Kamulaştırma ve Mevzuat, Ünal Hazaroğlu Ankara 1975. Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik U.S.İnci-Y.Çiçek HKMO yayınları Şubat 2007 İlgili Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Geçmişten günümüze Türkiye’de Kamulaştırmanın gelişimi, çeşitli ülkelerdeki kamulaştırma mevzuatı ve uygulamaları, Türkiye’de kamulaştırma mevzuatı, Kamulaştırma-imar uygulama ilişkileri, Kamulaştırma ve İmar Hukukunun gelişimi, Kamulaştırma ilkeleri, kamulaştırma yöntemleri, kamulaştırmada kıymet takdiri esasları, kamulaştırma davaları, kamulaştırmadan dönüş, örnek kamulaştırma projelerinin incelenmesi, Türkiye'deki kamulaştırma uygulamalarının yorumlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geçmişten günümüze kamulaştırma (Türkiye ve Bazı ülkelerde)
2 Kamulaştırma ve İmar Hukuku (Kamulaştırma yöntemleri ve İmar uygulama ilişkileri)
3 Gelişmiş ve diğer bazı ülkelerde Kamulaştırma,
4 Kamulaştırmada ölçme çalışmaları, Kamulaştırmada Harita Mühendisinin görevleri,
5 Kamulaştırmanın teknik ve hukuki yönden incelenmesi,
6 Kamulaştırmada kıymet takdiri ve değerlendirme,
7 Kamulaştırmada kıymet takdiri ve değerlendirme,
8 Kamulaştırma ilkeleri ve özel kamulaştırma,
9 Kamulaştırma davaları ve irdelenmesi,
10 ARASINAV
11 Kamulaştırmada karşılaşılan teknik ve hukuki sorunlar,
12 Türkiye’de kamulaştırma uygulamalarının yorumlanması ve öneriler
13 Yapılmış örnek kamulaştırma projelerinin incelenmesi,
14 Öğrenci seminerlerinin sunulması ve değerlendirilmesi
15 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53936 1150106 Dünya'da farklı kamulaştırma tekniklerinin olduğunu kavrayacaklar.
53937 1153189 Türkiye'de uygulanan kamulaştırma tekniklerinde değişimin/gelişimin olduğunu anlayacaklar.
53938 1155272 Kamulaştırmada Harita Mühendisinin rolünü kavrayacaklar.
53939 1167810 Kamulaştırmada kıymet takdirinin önemini kavrayacaklar.Kıymet takdir raporu hazırlayabilecekler.
53940 1171275 Kamulaştırmanın sosyal etkilerini anlayacaklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67001 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 67002 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 67003 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 67004 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 67005 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 67000 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,