Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 4 0

Dersin Amacı

Taşınmaz mallar, kadastro, imar ve bunlarla ilgili temel hukukİ kavram ve kuralları benimsemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dörtgöz, G., 1995: Gayrimenkul Mevzuatı, TAKAV Yayınları No 1, Ankara. Esener, T., 1971: Eşya Hukuku Zilyetlik, Tapu Sicili, Mülkiyet, Sınırlı Aynî Haklar, Rehin Sevinç Matbaası, Ankara. Karagöz, M., 2000: Haritacılıkta Taşınmaz Hukuku, TMMOB HKMO Ders Kitapları Dizisi-3, Ankara. Gözübüyük, Ş., 1991: Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Sevinç Matbaası, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hukuk Kavramı, Hukukun Kaynakları, Hukukun Bölümleri, Medeni Hukukun Bölümleri, Medeni Kanunu dayanak alan Eşya hukuku, Miras hukuku ve Kişi Hukuku, mülk ve mülkiyet kavramı, zilyetlik, tescili gereken taşınmazlar, Kamu Malları, Tescil Dışı Alanlar, Ecrimisil Kavramı, Kıyı ve Kıyı Kenar Çizgisi Kavramı, Ayni Hak, İrtifak Hakkı ve çeşitleri, Tapu sicili ve tapu sicilinin unsurları, Tapu sicilinde yapılan işlemler, Tescil işlemleri, Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı ve Devre Mülk Kavramları ve Uygulamaları, Vakıflar ve İlgili Mevzuat, Miras Hukuku kapsamında Miras ile ilgili kavramlar ve yasal düzenlemeler, Miras Dağıtımı ile ilgili Temel Esaslar ve Çözümlü Örnekler, Yabancıların taşınmaz mal edinimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 14
2 Final Sınavı 4 2 8
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuk Bilgisine Giriş
2 Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar
3 Hukuk Kuralları, Hukukun Müeyyidesi Ve Kaynakları
4 Haklar Ayni Haklar, Eşya Hukuku Ve Zilyetlik
5 Tapu Ve Tapu Sicili, Türkiye’de Tapu Kayıtları, Tapu Sicil Teşkilatı
6 Tapu Sicilinin İlkeleri, Unsurları Ve Tapu Siciline Yapılan İşlemler
7 Kişiler Hukuku (Şahsın Hukuku)
8 Hakiki Şahsiyetin Ehliyetleri
9 Fiil Ehliyetine Göre Hakiki Şahısların Hukuki Durumu, Hükmî Şahsiyet
10 ARASINAV
11 Aile Hukuku, Hısımlık
12 Miras Hukuku Kanunî Mirasçıların Paylarının Hesabı
13 Ölüme Bağlı Tasarruflar (İradî Mirasçılık)
14 Mirasın İntikali, İktisabı ve Reddi
15 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53946 1158597 arazi yönetimi konularında fikir üretebilecek
53947 1151527 hukuk kavramı ve uygulamaları hakkında bilgi edinecek
53948 1153225 ayni ve şahsi hak tanımları ile bu hakların niteliklerini bilebilecek
53949 1164235 zilyetlik ve tapu sicili arasındaki farkları görebilecek
53950 1165604 miras hukukunu ve mirasçılık olayları hakkında bilgi sahibi olabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67001 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 67002 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 67003 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 67004 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 67005 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 67000 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,