Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
fim606 Zemin-Yapı Etkileşimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere zemin-yapı etkileşimi hakkında bilgi verir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. (Assistant Professor) Dr. Fahri BİRİNCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. John P. Wolf, Soil-Structure-Interaction Analysis in Time Domain, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Derin Temellerde Dinamik Model Yaklaşımı, Direk Metot, Altyapı Metodu, Zaman Tanım Alanında Frekans Analizi, Zeminde Dinamik Rijitlik Kullanılan Alt Yapı Metodu, Zeminde Green Fonksiyonları Kullanılan Alt Yapı Metodu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 14 20 1
21 Rapor Sunma 2 15 1
27 Makale Yazma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 2 30 60
27 Makale Yazma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş 00 ACE2010-SEE-153 Fahri-Kemal.pdf
00 Eğri Minare Zaman Davr.pdf
00 Zemin-Yapı.Betonarme.3BoyutluAnlz.pdf
01 SoilStructureInteraction-TR.pptx
Deprem MühAcisindanYapiDnGiris-ZPolat.pdf
Seismic Soil-Structure Interaction.pdf
Zemin-Yapı.Betonarme.3BoyutluAnlz.pdf
2 Derin Temellerde Dinamik Model Yaklaşımı
3 Derin Temellerde Dinamik Model Yaklaşımı
4 Derin Temellerde Dinamik Model Yaklaşımı
5 Direkt Metot
6 Direkt Metot
7 Altyapı Metodu
8 Altyapı Metodu
9 Zaman Tanım Alanında Frekans Analizi
10 Arasınav
11 Zeminde Dinamik Rijitlik Kullanılan Alt Yapı Metodu
12 Zeminde Dinamik Rijitlik Kullanılan Alt Yapı Metodu
13 Zeminde Green Fonksiyonları Kullanılan Alt Yapı Metodu
14 Zeminde Green Fonksiyonları Kullanılan Alt Yapı Metodu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1181525 Zemin-yapı etkileşimi ve önemi hakkında bilgi edinir
2 1186402 Yapı, temel, zemin ilişkisini analizde kullanmayı öğrenir
3 1167716 Etkileşim problemini kavrar
4 1167876 Çözümleme yapmayı ve çözümleme yöntemlerini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5
2 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4
3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4
4 4 5 4 3 5 4 3 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek