Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM608 Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Derin temel sistemlerinin uygulanması ve derin kazı durumunda stabilitenin sağlanması için uygulanan yöntemlerin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B.M. Das (1998) Principles of Geotechnical Engineerig, PWS Publishing, (ISBN 0-534-95179-1) Aytekin, M. Çözümlü Problemlerle Temel Tasarımı, Derya Kitabevi. 2009, Trabzon Önalp, A., Sert A. SGeoteknik Bilgisi ııı, Birsen Yayınevi Geoteknik Bilgisi III Bina Temelleri, Prof. Dr. Akın Önalp Sedat Sert, İstanbul 2010. Uzuner, B.A.,2005, Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitabevi, 6. Baskı, Trabzon

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derin Temeller- Kazıklar, Kazıkların işlevleri ve sınıflandırılması, Kazıkların eksenel Yük altındaki davranışları, Kazıkların taşıma gücü, Kazıklarda eksenel yük altında oturma davranışı, Yanal yüklü kazıkların incelenmesi, Kuyu ve kutu temeller, Derin kazılarda kazıkların kullanımı, Kazı kaplamalarında ankraj kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
6 Uygulama/Pratik 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 10 140
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kazıklar
2 Kazıkların işlevleri ve sınıflandırılması
3 Kazıkların eksenel Yük altındaki davranışları
4 Kazıkların eksenel Yük altındaki davranışları
5 Kazıkların taşıma gücü
6 Kazıkların taşıma gücü
7 Kazıklarda eksenel yük altında oturma davranışı
8 Kazıklarda eksenel yük altında oturma davranışı
9 Kazı kaplamaları (kaplanmış kazılar, iksa sistemleri)
10 Arasınav haftası
11 Kazı kaplamaları (kaplanmış kazılar, iksa sistemleri)
12 Kazı kaplamaları (kaplanmış kazılar, iksa sistemleri)
13 Kazı kaplamalarında ankraj kullanımı
14 Kazı kaplamalarında ankraj kullanımı
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225407 Kazıklı temel çeşitleri ve işlevleri
2 1225416 Yanal yüklü kazıklar
3 1225418 İksa sistemleri, ankraj ve zemin çivileri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3
2 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5
3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek