Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM615 Zemin Dinamiği 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Zemin dinamiği ve deprem hakkında inşaat mühendisliği açısından temel kavramlar, zeminlerin dinamik etkiler altındaki davranışlarının incelenmesi ve zemin yapılarının tasarımda bu etkilerin göz önünde bulundurulması konularında öğrencilere yeterli bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Zemin Mekaniği

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B.M. Das (1998) Principles of Geotechnical Engineerig, PWS Publishing, (ISBN 0-534-95179-1) Aytekin, M. Çözümlü Problemlerle Temel Tasarımı, Derya Kitabevi. 2009, Trabzon Önalp, A., Sert A. SGeoteknik Bilgisi ııı, Birsen Yayınevi Uzuner, B.A.,2005, Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitabevi, 6. Baskı, Trabzon

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş: tekrarlı yüklemeler altında zemin davranışı, dinamik zemin özelliklerinin ölçülmesi, dinamik olarak yük alan temeller. Titreşim etkilerinin belirlenmesi, titreşimin ölçülmesi, titreşim tahminleri, titreşim azaltılması. Deprem kaynaklı deformasyonların belirlenmesi, sıvılaşma problemi ve önlemleri, zemin hakim periyodu ve büyütmesinin belirlenmesi, yapıların ve yer altı yapılarının tepkileri. Zemin gerilme-şekil değiştirme özelliklerinin belirlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Zemin tabakalarında dalga yayılması
3 Zeminlerin tekrarlanan yükler altında davranışı
4 Zeminlerin tekrarlanan yükler altında davranışı
5 Zemin Büyütmesi ve zemin hakim periyodu
6 Zemin Büyütmesi ve zemin hakim periyodu
7 Sıvılaşma ve sıvılaşmayı etkileyen faktörler
8 Sıvılaşma ve sıvılaşmayı etkileyen faktörler
9 Sıvılaşma ve sıvılaşmayı etkileyen faktörler
10 Ara sınav
11 Toprak barajlarda deprem etkileri
12 Şevlere deprem etkileri
13 Dayanma yapıları deprem etkileri
14 Dayanma yapıları deprem etkileri
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227084 Zeminin tekrarlı yükler altında davranışını bilir
2 1227087 Zemin gerlme-şekil değiştirme özelliklerini belirler
3 1227091 Dinamik zemin özelliklerini etkiliyen faktörleri belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4
2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4
3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek