Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM619 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yapıların plak, kabuk, aksisimetrik, solid elemanlarla SEM ile modellenmesi özelliklerin sunulması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Azer Arastunoğlu KASIMZADE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Zienkiewicz, R.L. Taylor, The finite element method, Vol 1,2 1989,1991, Mc-Graw-Hill Pub. -Washizu K., Variational methods in elasticity and plasticity, Pergamon Pres,1982 - Kasimzade A.A., Finite Element Method: Fundamentals and Application on Structural Mechanic, Second edition, 2005, p.827. (ISBN 975-511-379-7) Companion Software: Finite Element Analysis and Educational Author’s Codes on MATLAB M files is Available on CD Bound in the Book: Web site at http://www.mathworks.com/support/books/book48544.html Kasimzade A.A., Structural Dynamics: Fundamentals and Application on Earthquake Engineering, Second Edition, 2005, p.527. (ISBN 975-511-381-9), Companion Software: Finite Element Analysis and Educational Author’s Codes on MATLAB M files is Available on CD Bound in the Book: Web site at http://www.mathworks.com/support/books/book48513.html

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Plak, kabuk, aksisimetrik , solid sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve onların yapı sistemlerinin yapısal analizinde uygulama örnekleri; Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 6 84
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Plak, kabuk, aksisimetrik , solid sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve onların yapı sistemlerinin yapısal analizinde uygulama örnekleri
2 Plak, kabuk, aksisimetrik , solid sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve onların yapı sistemlerinin yapısal analizinde uygulama örnekleri
3 Plak, kabuk, aksisimetrik , solid sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve onların yapı sistemlerinin yapısal analizinde uygulama örnekleri
4 Plak, kabuk, aksisimetrik , solid sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve onların yapı sistemlerinin yapısal analizinde uygulama örnekleri
5 Plak, kabuk, aksisimetrik , solid sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve onların yapı sistemlerinin yapısal analizinde uygulama örnekleri
6 Plak, kabuk, aksisimetrik , solid sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve onların yapı sistemlerinin yapısal analizinde uygulama örnekleri
7 Plak, kabuk, aksisimetrik , solid sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve onların yapı sistemlerinin yapısal analizinde uygulama örnekleri
8 Plak, kabuk, aksisimetrik , solid sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve onların yapı sistemlerinin yapısal analizinde uygulama örnekleri
9 Plak, kabuk, aksisimetrik , solid sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve onların yapı sistemlerinin yapısal analizinde uygulama örnekleri
10 Ara Sınav
11 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları
12 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları
13 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları
14 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
86820 1383999 Plak, kabuk, aksisimetrik , solid sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve onların yapı sistemlerinin yapısal analizinde uygulama örnekleri bilgilerine sahip olacak
86821 1393963 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları bilgilerine sahip olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74714 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74715 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 74716 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 74717 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 74718 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 74719 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 74720 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 74721 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 74722 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 74723 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
86820 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
86821 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek