Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103046202000 Yapı Dinamiği 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Yapıların zamana bağlı kuvvet etkilerine klasik, varyasyon- sonlu elemanlar metotları ile analizi özelliklerin sunulması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Azer Arastunoğlu KASIMZADE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Clough R.W., Penzien S., Dynamics of Structures, Mc-Graw-Hill, N.Y., 1993 Chopra A.K., Dynamics of Structures, 4th Edition, Prentice Hall,2013 Kasimzade Arastunoğlu Azer., Yapı Dinamiği, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-933-1, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 568 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır) Kasimzade Arastunoğlu Azer., Sonlu Elemanlar Metodu, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-932-4, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 848 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yapılara etkiyen dinamik yüklerin sınıflandırılması; Tek serbestlik derecesi olan sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimi; Serbest titreşime mukavemet kuvvetlerinin etkisi; Sonlu dinamik serbestlik derecesi olan sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimi; Sismik etkilere sistemlerin analizi; SEM temelinde dinamik esneklik matrisinin kurulması; Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Yapılara etkiyen dinamik yüklerin sınıflandırılması
3 Tek serbestlik derecesi olan sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimi
4 Serbest titreşime mukavemet kuvvetlerinin etkisi
5 Serbest titreşime mukavemet kuvvetlerinin etkisi
6 Sonlu dinamik serbestlik derecesi olan sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimi
7 Sonlu dinamik serbestlik derecesi olan sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimi
8 Sismik etkilere sistemlerin analizi
9 Sismik etkilere sistemlerin analizi
10 Ara Sınav
11 SEM temelinde dinamik esneklik matrisinin kurulması
12 SEM temelinde dinamik esneklik matrisinin kurulması
13 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları
14 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1169806 Yapılara etkiyen dinamik yüklerin sınıflandırılması; Tek serbestlik derecesi olan sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimi bilgilerine sahip olacak;
2 1177895 Serbest titreşime mukavemet kuvvetlerinin etkisi; Sonlu dinamik serbestlik derecesi olan sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimi bilgilerine sahip olacak;
3 1156358 Sismik etkilere sistemlerin analizi bilgilerine sahip olacak;
4 1159965 SEM temelinde dinamik esneklik matrisinin kurulması bilgilerine sahip olacak;
5 1165831 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları bilgilerine sahip olacak;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme