Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM621 İleri Zemin Mekaniği 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Başlangıç koşulları dikkate alınarak, zeminlerin izotropik ve eksenel yük altında gerilme-şekil değiştirme-zaman davranışı bir boyutlu ve iki boyutlu olarak incelenmektedir. Drenaj koşulları dikkate alınarak gerilme ve şekil değiştirmelerde meydana gelen değişimler elastisite ve plastisite kuramlarından yararlanılarak hesaplanmakta, zeminde göçme durumuna ulaşılması koşulları tanımlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Zemin Mekaniği

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B.M. Das (1998) Principles of Geotechnical Engineerig, PWS Publishing, (ISBN 0-534-95179-1) Aytekin, M. Çözümlü Problemlerle Temel Tasarımı, Derya Kitabevi. 2009, Trabzon Önalp, A., Sert A. SGeoteknik Bilgisi ııı, Birsen Yayınevi Uzuner, B.A.,2005, Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitabevi, 6. Baskı, Trabzon The Mechanics of Soils An Introduction to Critical State Soil Mechanics, McGraw-Hill Book Company (UK) Limited London Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics, Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sürekli ortam kabulü ile zeminlerde gerilme ve şekil değiştirme tanımları, gerilme izleri. Zeminlerin mekanik davranışını incelemek için yapılan laboratuvar deneyleri, izotropik ve bir boyutlu konsolidasyon, Kayma mukavemeti deneyleri, Göçme kriterleri, tasarım için zemin parametreleri / Zeminlerin davranışının sayısal analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zeminlerin mekanik davranışına giriş
2 Zeminlerde gerilme ve şekil değiştirmeler
3 Zeminlerde gerilme ve şekil değiştirmeler
4 Laboratuvar deneyleri, zeminlerde su akımı
5 Laboratuvar deneyleri, zeminlerde su akımı
6 Tek boyutlu konsolidasyon
7 Tek boyutlu konsolidasyon
8 Kayma mukavemeti deneyleri
9 Kayma mukavemeti deneyleri
10 Ara sınav
11 Zeminlerin göçme öncesi davranışı
12 Zeminlerin göçme öncesi davranışı
13 Zeminler için tasarım parametreleri
14 Zeminler için tasarım parametreleri
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226489 Zeminlerin yük altındaki mekanik davranışını inceleyebilmek için gerekli temel kavramları öğrenebilecektir
2 1226504 zemin problemlerini nümerik olarak modelleyebilecektir
3 1226514 Yapılan projenin değerlendirmesini yapabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5
2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek