Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM626 İleri Akışkanlar Mekaniği I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Hidrolik Mühendisliğindeki kuramsal ve deneysel sistem analizinde gereksinim duyulan tüm akışkanlar mekaniği bilgilerini öğrenmek/öğretme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÜLKE KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Akışkanlar Mekaniği'ne Giriş Birinci Kitap Cahit Çıray ODTÜ Yayıncılık 2. Akışkanlar Mekaniği'ne Giriş ikincii Kitap Cahit Çıray ODTÜ Yayıncılık 3. Akışkanlar Mekaniği'ne Giriş Üçüncü Kitap Cahit Çıray ODTÜ Yayıncılık 4. Akışkanlar Mekaniği Frank M.White Literatür Yayıncılık 5. Akışkanlar Mekaniği Turhan Acatay, Adnan Akyarlı İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayın No:32

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Denklemler : Süreklilik ve Hareket Denklemleri,Bünye Denklemi), Euler, Bernoulli ve Navier-Stokes Denklemi, Potansiyel Ak ım Teorisi, Çevrintisiz Akımın fiziği, Potansiyel ve Akım Fonksiyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süreklilik ve Hareket Denklemleri
2 Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntısı(Bünye Denklemi), Euler, Bernoulli ve Navier-Stokes
3 Potansiyel Akım Teorisi
4 Potansiyel Akım Teorisi
5 Akım ve Potansiyel Fonksiyonları
6 Üniform Akım
7 Sınır Tabakası: Çevrintinin Difüzyonu Denklemi
8 Sınır Tabakası denklemleri
9 Sınır tabakasından ayrılma
10 Arasınav
11 Sınır tabakasından ayrılma
12 Akım içerisinde duran bir cisme gelen direnç kuvvati
13 Uygulamalar
14 Dönem sonu sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1205975 Hidrolik ve su kaynaklarını ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
2 1205983 Hidrolik ve su kaynaklarında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 1206012 Hidrolik ve su kaynaklar ı alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3
3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek