Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM630 İleri Hidroloji 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Akımları oluşturan ve değiştiren en önemli parametreler yağış ve yüzeysel akımlardır. Dolayısı ile İleri Hidroloji dersi; Su Kaynaklarının Planlanmasında önemli parametre olan akış ve yağış tahminlerini, hesaplarını ve havza akış ilişkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında özellikle taşkın ötelenmesi üzerinde durulmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Aslı Ülke

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hidroloji Prof. Dr. Mehmetçik Beyazıt İTÜ Yayınevi, 1999 2. Hidrolojik Modeller Prof. Dr. Mehmetçik Beyazıt İTÜ Yayınevi, 1998 2. Hidroloji Uygulamaları Prof. Dr. Mehmetçik Beyazıt, Prof. Dr. İlhan Avcı, Prof. Dr. Zekai Şen Birsen Yayınevi, 2001 3. Mühendisler Hidrolojisi, Nurinnisa Usul, ODTÜ Yayınevi. 2013

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yağış, akış bağıntıları, taşkın ötelenme hesapları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 7 6 42
10 Tartışma 5 6 30
28 Makale Kritik Etme 4 6 24
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hidrolojiye Giriş, Hidrolojik Çevrim
2 Yağış, Buharlaşma, Sızma Yeraltı Suyu
3 Yüzeysel Akış. Hidrolojik Ölçümler Ve Verilerin Analizi
4 Hidrograf Analizi, Teorisi
5 Birim Hidrograf Analizi, Sentetik Birim Hidrograf
6 Hidrografın Akarsu Boyunca Ötelenmesi
7 Hidrografın Haznede Ötelenmesi
8 Havzahidrolojisi
9 Yağış-akış ilişkisi
10 Arasınav
11 Taşkın ötelenme modelleri
12 Muskingum ve Muskingum-Cunge modelleri
13 Kinematik dalga yaklaşımı
14 Difüzyon dalga yaklaşımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189929 Hidrolojinin genel tanımının detaylı irdelenmesi
2 1177367 Taşkını oluşturan parametrelerin öğrenilmesi
3 1154595 Taşkın modellerinin anlaşılması
4 1161176 Taşkın modellerindeki sadeleştirmeler ve modellerin kullanılmasının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4
2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4
3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3
4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek