Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM638 Tünel Teknolojisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tünel yapım teknikleri hakkında genel bilgi edinmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erhan Burak PANCAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arıoğlu, E. ve Yüksel, A., Tünel ve Yer altı Mühendislik Yapılarında Çözümlü Püskürtme Beton Problemleri, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İstanbul, 1999. Erguvanlı, K. Mühendislik Jeolojisi, Kitabevi, İstanbul, 1994. Alun Thomas, Püskürtme beton kaplamalı tüneller, Temmuz 2018. T.C. Orman ve Su İşleri bakanlığı Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü, Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Yapısal Tasarım Rehberi T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar, Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, Demiryolları Planlama ve Tasarım Esasları Prof.Dr. Mehmet BOZKURT, Tüneller-Ders Notları Prof.Dr. Ergin ARIOĞLU, Tüneller Dersi Sayfası, http://www.yildiz.edu.tr/~sahin/tuneller/tunel.htm Ders notları, power point sunumlar, makaleler, tezler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tünellerin tarihçesi, tünel yapım yöntemleri, Delme-patlatma yöntemi, Yeni Avusturya Yöntemi, TBM, EPBM, Aç-kapa yöntemi, Top-down yöntemi, Batırma tünelleri, püskürtme beton, Tünel kazaları, Tünellerde havalandırma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 70 1
39 Rapor Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
11 Soru-Yanıt 6 1 6
21 Rapor Sunma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 10 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tünellerle ilgili genel bilgi tünel ders notu 1.pptx
2 Tünel tarihçesi tünel ders notu 1.pptx
3 Tünel açma çeşitleri tünel ders notu 2.pptx
4 Delme-patlatma yöntemi TÜNELLERDE DELME PATLATMA YÖNTEMİ.pptx
5 Yeni Avusturya yöntemi (NATM) tünel ders notu 2.pptx
6 Yeni Avusturya yöntemi (NATM) tünel ders notu 4.pptx
7 TBM yöntemi
8 EPBM yöntemi tünel ders notu 4.pptx
9 Ara sınav
10 Aç-kapa yöntemi, yukarıdan-aşağıya yöntemi TÜNEL TOP DOWN-1.pptx
11 Batırma tünelleri, püskürtme beton Batırma Tüneller.pptx
12 Dünyadaki tünel örnekleri AKYAZI TÜNELİ.pptx
13 Tünel kazaları ve sebepleri TÜNEL KAZALARI.pptx
14 Tünellerde güvenlik ve havalandırma 29 KASIM havalandirma tünelleri.pptx
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506734 Öğrenciler tünel çeşitleri ile ilgili bilgi edinecek
2 1506735 Tünel yapım teknikleri öğrenilecek
3 1506736 Öğrenciler tünel kazaları ve sebepleri ile ilgili bilgi edinecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74714 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74715 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 74716 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 74717 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 74718 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 74719 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 74720 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 74721 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 74722 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 74723 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek