Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM639 Yol Drenaj Sistemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ortalama % 90 ulaşımın karayolu ile sağlandığı ülkemizde iklim özellikleri nedeniyle oluşan yağış ve akışların drenaj sistemiyle yollardan uzaklaştırılması konusunda öğrencinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erhan Burak PANCAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Yayla N.,"Karayolu Mühendisliği", 2006 2-Karayolları Genel Müdürlüğü,"Yol Yapım Metotları" 3-Sonuç T.,"Karayolu Tekniği",1977

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Drenaj konusundaki yeni teknikleri uygulayabilme 2. Karayolu ve havaalanlarında kullanılan yüzey altı ve yüzeysel drenaj yapılarının tasarımını yapabilme 3. Yol mühendisliğinde ankraj uygulamalarını yapabilme 4. Havaalanı esnek ve rijit üstyapılarının tasarımını yapabilmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
48 Sözlü Sınav 1 100 1
37 Gözlem 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
34 Okuma 3 9 27
51 Sözlü Sınav 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Drenaj nedir,kullanılma amaçları,faydaları,genel tanımlar, suyun yol üzerindeki zararlı etkileri yüzeyaltı+yüzeysel drenaj sunum 1.pptx
2 Drenaj çeşitleri ve drenajda alınacak ilk önlemler, karayollarında drenaj
3 Yüzey suyu drenajı,kenar hendekler,kullanım alanları, tipleri,kafa hendekleri, kullanım alanları, tipleri, resimler ve şekillerle örneklendirme yüzeyaltı+yüzeysel drenaj sunum 2.pptx
4 Menfezler,boru menfezler,kemerli menfezler,kutu menfezler, tabliyeli menfezler,köğrüler,boyutları,tipleri,kullanım alanları, resimler ve şekiller üzerinde örneklendirme
5 Debi hesabı, menfez tipi ve boyut seçimi, uygulamalar
6 Kent içi yollarda oluk ve rögarlar,hesapları ve uygulamalar
7 Yollarda yeraltı suyu drenajı,etüdü,arazi araştırması, sondajlar,yeraltı suyu gözlenmesi,analiz ve değerlendirme
8 Yeraltı suyu drenaj tesisleri,kör drenler,borulu drenler, kılçık drenler,kum drenler,resim ve şekiller ile örneklendirme
9 Sözlü sınav
10 Diğer yeraltı dren sistemleri,yatay drenler,düşey kum drenler, drenlerin bakımı
11 Diğer yeraltı dren sistemleri,yatay drenler,düşey kum drenler, drenlerin bakımı
12 Modern karayollarında ileri drenaj sistemleri
13 Yol mühendisliğinde heyelanlar ve drenajla ıslah şekilleri
14 Türkiye'de drenaja verilen önem,tartışma ve genel değerlendirme
15 Ödev sunumuı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221698 Drenaj konusundaki yeni teknikleri uygulayabilme
2 1221702 Karayolu ve havaalanlarında kullanılan yüzey altı ve yüzeysel drenaj yapılarının tasarımını yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek