Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM646 İleri Zemin Mekaniği II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Zemin mekaniğinin detaylı kavramlarının projelerde ve arazilerde uygulamalarının öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B.M. Das (1998) Principles of Geotechnical Engineerig, PWS Publishing, (ISBN 0-534-95179-1) Aytekin, M. Çözümlü Problemlerle Temel Tasarımı, Derya Kitabevi. 2009, Trabzon Önalp, A., Sert A. SGeoteknik Bilgisi ııı, Birsen Yayınevi Uzuner, B.A.,2005, Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitabevi, 6. Baskı, Trabzon

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zemin özellikleri. Zemin kütlesi içindeki gerilmeler. Gerilme ortamı. Mohr dairesi. Gerilme istikametleri. Gerilme ezilme (deformasyon) ilişkileri Elastik Teori kavramları. Şişme ve büzülme oturma ve çökme (sıkışma). Şişme ve büzülme oturma ve çökme (sıkışma). Şişme ve büzülme oturma ve çökme (sıkışma). Mohr-Kolomb bozulma kriterleri. Kayma (kesme) deney metotları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar
2 Killer ve mineralojisi
3 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri
4 Zeminde Gerilmeler
5 Kompaksiyon teorisi
6 Kompaksiyon teorisi
7 Sıkışma ve Konsolidasyon Teorileri
8 Sıkışma ve Konsolidasyon Teorileri
9 Elastik ve plastik şekil değiştirmelerin hesaplanması
10 Ara sınav
11 Elastik ve plastik şekil değiştirmelerin hesaplanması
12 Kumların Kayma Direnci
13 Killerin Kayma Direnci
14 Sıkıştırma Teorileri
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226901 Zeminlerin temel özelliklerinin detay ve kabullerinin anlaşılması.
2 1226903 Laboratuar’dan gelen sonuçların yorumlanabilmesi ve projelendirebilmesi.
3 1226913 Arazi deneylerinden gelen sonuçların yorumlanabilmesi.
4 1226938 Kayma dirençlerinin çeşitli ölçülebilme teknikleri.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4
2 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4
3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek