Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM647 Zemin Davranışı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, zeminlerin mühendislik özeliklerinin, davranışlarının ve zaman içerisinde oluşan değişimleri kontrol eden etkenlerin anlaşılmasına yönelik bir temel oluşturmak; elde edilen bilgilerin geoteknik problemlerin çözümünde kullanımını göstermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan DEMİR

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mitchell, J.K. and Soga, K., (2005): Fundamentals of Soil Behavior, John Wiley and Sons, New Jersey. Supplementary Books: Lambe, T. W. , Whitman, R.V. Soil Mechanics. Wiley International Edition, 1969. Holtz, R.D.; Kovacs, W.D. An Introduction to Geotechnical Engineering. Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1981. Das, B. M. Advanced Soil mechanics. Taylor & Francis, New York, 2008

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Zeminlerin Oluşumları, Zemin Gerilmeleri, Zeminlerde Elastisite, Zemin Davranışı ve bünye modelleri, Dinamik etkiler altında zemin davranışı, Geoteknik problemler ve analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zeminlerin Oluşumları zemin davranışı ders notu son.pdf
2 Zeminlerin Oluşumları
3 Zemin Gerilmeleri
4 Zemin Gerilmeleri
5 Zeminlerde Elastisite
6 Zeminlerde Elastisite
7 Zemin Davranışı ve bünye modelleri
8 Zemin Davranışı ve bünye modelleri
9 Dinamik etkiler altında zemin davranışı
10 Ara sınav
11 Dinamik etkiler altında zemin davranışı
12 Geoteknik problemler ve analizi
13 Geoteknik problemler ve analizi
14 Sayısal Analizler
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338691 Zeminlerin mühendislik özelikleri ve davranışını içselleştirme.
2 1338692 Zemin davranışının zaman içerisinde değişimini kontrol eden etkenleri tanımlama
3 1338693 Kazanılan bilgileri geoteknik problemlerin çözümüne uygulayabilme
4 1338694 Yükleme altında zemin davranışını değerlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5
2 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4
3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek