Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM653 Hidrolojik Modeller 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin kapsamında Hidroloji uygulamalarında kullanılan matematik modellerin tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu modeller mühendislik çalışmalarında ve hidroloji araştırmalarında yaygın olarak uygulanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Turgay PARTAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bayazıt M., Hidrolojik Modeller, İ.T.Ü., 1998. 2. Chow V. T., Maidment D. R., Mays L. W., : Applied Hydrology, Mc Graw - Hill, 1988. 3. Singh V. P., : Elementary Hydrology, Prentice Hall, 1992. 4. Bras R., : An Introduction To Hydrologic Science, Addison - Wesley, 1990. 5. Viessman, W, Lewis, G.L., Introduction To Hydrology, Prentice Hall, 2003.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hidrolojik süreçler, sistem kavramı, yağış, buharlaşma, sızma, akım modelleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 7 6 42
10 Tartışma 5 6 30
28 Makale Kritik Etme 4 6 24
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hidrolojide Sistem ve Model Kavramları HİDROLOJİK MODELLER SUNUM.pptx
2 Hidrolojik Süreçlerin Temel Denklemleri HİDROLOJİK MODELLER 1.pptx
HİDROLOJİK MODELLER SUNUM.pptx
3 Doymamış Bölgede Akım, Sızma Modelleri, Doymuş Bölgede Akım Modelleri HİDROLOJİK MODELLER 1.pptx
4 Yağışın Akışa Dönüşümü. Artık Yağış ve Dolaysız Akış HİDROLOJİK MODELLER 2.pptx
5 Yüzeysel Akışın Havzada Dağılımı. Kar Erimesi
6 Yağış - Akış Modelleri. Doğrusal Sistemler. Birim Hidrograf Modeli HİDROLOJİK MODELLER 3.pptx
7 Rasyonel Metod Modeli. Parametrik Modeller. HİDROLOJİK MODELLER SUNUM.pptx
8 Toplu ve Yayılı Akım Öteleme Modelleri
9 Hidrografın Akarsu Boyunca Ötelenmesi HİDROLOJİK MODELLER 4.pptx
10 ARASINAV
11 Kısa Süreli Akım Tahmin Modelleri HİDROLOJİK MODELLER 5.pptx
12 Uzun Süreli Akım Tahmin Modelleri HİDROLOJİK MODELLER 5.pptx
13 Taşkın Debisi Olasılık Dağılım Modelleri HİDROLOJİK MODELLER 5.pptx
14 Hidrolojik Tasarım Modelleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1158192 Sistem kavramının öğrenilmesi ve bunun havza bazında irdelenmesi
2 1172020 Yağış-akış bağıntılarının detaylı bir şekilde kavranması
3 1148127 Yüzeysel akış model çeşitlerinin öğrenilmesi
4 1152132 İstatistik modellerinin hidrolojide uygulanmasının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 3 2 2 3 3 3
2 4 3 3 4 2 3 2 3 4 4
3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4
4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek