Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM655 Hidrolojide İstatistik Yöntemler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

İstatistik yöntemlerin hidrolojide kullanılmasının önemini kavratmak, başlıca olasılık dağılımları ve bunların inşaat mühendisliğinde kullanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Ülke KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt, Hidroloji'de İstatistik Yöntemler, İTÜ İnşat Fakültesi Matbaası, 1997

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel istatistikleri, frekans dağılımları, Normal dağılım, Lognormal dağılım, Gama dağılımı, Gumbel dağılımı, dağılımların kontrolü hipotez testleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 7 6 42
10 Tartışma 5 6 30
28 Makale Kritik Etme 4 5 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hidrolojide istatistik yöntemlerin önemi
2 Rastgele olayların olasılıklarının kavranması
3 Rastgele değişkenlerin dağılımları
4 Kesikli değişkenlerin dağılımları, sürekli değişkenlerin dağılımları, çok değişkenli dağılımlar
5 Frekans dağılımı (Kesikli değişkenlerin frekans analizi, sürekli değişkenlerin frekans analizi)
6 Olasılık dağılım fonksiyonları
7 Dağılımların parametreleri (istatistik momentler, dağılımım merkezini, yayılımını, çarpıklığını, sivriliğini ifade eden parametreler)
8 Parametrelerin tahmini
9 Başlıca olasılık dağılımları (Binom dağılımı, Poisson dağılımı, Geometrik dağılım)
10 Arasınav
11 Başlıca olasılık dağılımları (Normal dağılım, Lognormal dağılım, Gamma dağılımı)
12 Başlıca olasılık dağılımları (Pearson dağılımları, Ekstrem dağılımları)
13 Örnekleme dağılımı
14 Hipotezlerin kontrolü, (studentt dağılımı, Kolmogrov-Smirnov)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1195645 Hidrolojik süreçler rastgele karakterde olduğunun kavranması
2 1179182 Rastgele değişenlerin frekans analizinin öğrenilmesi,
3 1187337 Olasılık dağılımların çeşitleri ve dağılımlara ait parametrelerin öğrenilmesi
4 1201780 Dağılımın doğruluğunu sınayacak hipotezlerin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4
2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3
3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4
4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek