Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EFİM610 Finite Element Method of Structural Analysis I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yapıların membran (zar) , düzlem ve uzay çubuk sonlu elemanlarla SEM ile modellenmesi özelliklerin sunulması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Azer Arastunoğlu KASIMZADE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zienkiewicz, R.L. Taylor, The finite element method, Vol 1,2 1989,1991, Mc-Graw-Hill Pub. Washizu K., Variational methods in elasticity and plasticity, Pergamon Pres,1982 Kasimzade Arastunoğlu Azer., Yapı Dinamiği, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-933-1, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 568 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır) Kasimzade Arastunoğlu Azer., Sonlu Elemanlar Metodu, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-932-4, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 848 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Problemin Varyasyon (Galerkin vb ) formulasyonu ve sınır koşullarının şekillendirilmesi; Düzlem, uzay çubuk sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve çubuk sistemi analizinde uygulamaları. Membran (zar) sonlu eleman ve analizde uygulamaları; Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Problemin Varyasyon (Galerkin vb ) formulasyonu ve sınır koşullarının şekillendirilmesi
2 Problemin Varyasyon (Galerkin vb ) formulasyonu ve sınır koşullarının şekillendirilmesi
3 Problemin Varyasyon (Galerkin vb ) formulasyonu ve sınır koşullarının şekillendirilmesi
4 Düzlem, uzay çubuk sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve çubuk sistemi analizinde uygulamaları
5 Düzlem, uzay çubuk sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve çubuk sistemi analizinde uygulamaları
6 Membran (zar) sonlu eleman ve analizde uygulamaları
7 Membran (zar) sonlu eleman ve analizde uygulamaları
8 Membran (zar) sonlu eleman ve analizde uygulamaları
9 Membran (zar) sonlu eleman ve analizde uygulamaları
10 Ara sınav.
11 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları
12 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları
13 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları
14 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
86790 1537327 Problemin Varyasyon (Galerkin vb ) formulasyonu ve sınır koşullarının şekillendirilmesi bilgilerine sahip olacak
86791 1537324 Düzlem, uzay çubuk sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve çubuk sistemi analizinde uygulamaları bilgilerine sahip olacak
86792 1537325 Membran (zar) sonlu eleman ve analizde uygulamaları bilgilerine sahip olacak
86793 1537326 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları bilgilerine sahip olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74714 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74715 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 74716 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 74717 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 74718 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 74719 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 74720 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 74721 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 74722 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 74723 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
86790 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
86791 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
86792 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
86793 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek