Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EFİM625 Reinforced Concrete Silos 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Betonarme Silolar konusunda temel bilgiler verilmesi ve tasarım gerçekleştirme ilkeleri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki KARACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karaca, Z., Betonarme Silindirik Siloların Deprem Etkisindeki Davranışlarının Analitik ve Sayısal Yöntemlerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2000. (Danışman : Prof. Dr. Ahmet DURMUŞ)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel bilgiler, silo kısımları, silo sınıflandırması, Janssen yöntemi, Reimbert yöntemi, silo hesapları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siloları temsil eden parametreler. 1-betonarme silolar.ppt
2 Siloların Sınıflandırılması. 1-betonarme silolar.ppt
3 Siloda oluşan etkiler. 2-betonarme silolar.ppt
4 Silolarda boşaltma şekilleri. 2-betonarme silolar.ppt
5 Silolara etkiyen yükler. 2-betonarme silolar.ppt
6 Malzemeden doğan basınçlar. 3-betonarme silolar.ppt
7 Janssen yöntemi. 3-betonarme silolar.ppt
8 Reimbert yöntemi. 3-betonarme silolar.ppt
4-betonarme silolar.ppt
9 Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar. 4-betonarme silolar.ppt
10 Arasınav.
11 Silo hesapları. 5-betonarme silolar.ppt
12 Silo hesapları. 5-betonarme silolar.ppt
13 Silo hesapları. 6-betonarme silolar.ppt
14 Silo hesapları. 6-betonarme silolar.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294770 Silolar ile ilgili temel bilgileri öğrenir.
2 1294768 Statik durumda çözümleme yöntemlerini öğrenir.
3 1294769 Dinamik durumda çözümleme yöntemlerini öğrenir.
4 1294771 Projelendirme yöntemlerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3
2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4
3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek