Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM663 Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Taşkının tanımı ve önemi. Taşkın zararlarının belirlenmesi. Taşkın önlemleri. Taşkınların zamanla değişimi. Taşkın tahminlerinde kullanılan istatistik yöntemler. Kuraklık tanımı, Kuraklık analiz yöntemleri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Turgay PARTAL

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bayazıt, M., Önöz, B., 2008. Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi, Nobel.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Taşkınların tipleri, Taşkın zararları, taşkın sınıflandırması. Taşkınların zamanla ilişkisi, Taşkınlardan korunma yöntemleri, Taşkın kontrolü yapıları. Taşkın Tahmin Yöntemleri. İstatistik Yöntemler. Taşkın Frekans Analizi. Trend Analizi. Kuraklık yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taşkının tanımı
2 Taşkın tipleri
3 Taşkın zararları
4 Taşkın koruması
5 Taşkın koruma yapıları
6 Taşkın frekans analizi
7 Taşkın frekans analizi
8 Örnekler
9 Ara sınav
10 Taşkın analizinde istatistik yöntemler
11 Trend analizi
12 Kuraklık tanımı
13 Kuraklık analizinde istatistik yöntemler
14 Örnekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298806 Taşkınların tanımı ve tiplerini bilmek
2 1298807 Taşkın zararlarının bilinmesi
3 1298808 Taşkın frekans analizini bilmek
4 1298809 Taşkın analizinde kullanılan istatistik yöntemleri bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4
2 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3
3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4
4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek