Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM667 Otopark Planlaması ve Yönetimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Güncel yaklaşımlarla, kentsel ulaştırma sisteminde otopark planlaması ve yönetimi konusundaki bileşenlerin, yöntemlerin ve tasarım esaslarının verilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erhan Burak PANCAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları Chrest, A. P., Smith, M. S., Bhuyan, S., Labal, M., Monahan, D. R., (1989), Parking Structures: Planning, Design, Construction, Maintenance, and Repair, Van Nostrand and Reinhold Co, ISBN 442206550. TSE, (1992), “TS 9881 Araç Park Yerleri-Sınıflandırma, Yapım ve İşletme Kuralları” Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. TSE, (1992), “TS 10551 Şehir İçi Yollar - Otolar İçin Otopark Tasarım Kuralları”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. FTA, (1998), “TCRP-40 Strategies to Attract Auto Users to Public Transportation”, Report, Transportation Research Board, Washington, D.C. Childs, M. C., (1999), Parking Spaces: A Design, Implementation, and Use Manual for Architects, Planners, and Engineers, McGraw-Hill, ISBN 978-0070121072. ULI and NPA Members, (2000), The Dimensions of Parking, ULI–The Urban Land Institute ISBN 0-87420-827-0, Washington, D.C. Neufert, E., (2000), “Yapı Tasarım Bilgisi”, terc. Gizem Tercüme, 35. baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN 975-486-928-9, İstanbul. EC (European Commission), (2001), “White Paper - European Transport Policy for 2010:Time to Decide” Davidson, M., Dolnick, F., (2003), Parking Standards, ULI–The Urban Land Institute, ISBN 978-1884829826, Washington, D.C. FTA, (2003), “TCRP REPORT 95 Chapter 18 Parking Management and Supply”, Transit Cooperative Resarch Program Traveler Response to Transportation System Changes, Transportation Research Board, Washington, D.C. ITE, (2004), Parking Generation, 3rd edition, Institute of Transportation Engineers (ITE), ISBN 0-935403-92-2. Toor, W., Havlick, S., (2004), Transportation and Sustainable Campus Communities, Island Press, ISBN 1-55963-656-4, Washington, D.C. Santos, G., (2004), Road Pricing : Theory and Evidence, Elsevier JAI, ISBN 0762309687, Oxford. Shoup, D., (2005), High Cost of Free Parking, APA-American Planning Association, ISBN 978-1-884829-98-7, Chicago. Shoup, D., (2005), Parking Cash Out (PAS 532), APA-American Planning Association, ISBN 978-1-932364-09-5, Chicago. Jakle, J. A., Sculle, K. A., (2005), Lots of Parking: Land Use in a Car Culture, University of Virginia Pres, ISBN 813925193. Smith, M. S., (2005), Shared Parking, ULI–The Urban Land Institute, ISBN 978-0874209396, Washington, D.C.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş / Otopark talebinin yapısı / Şehir planlama süreçlerinde otoparklar / Park etme ihtiyacının tespiti için ölçüm, analiz ve değerlendirme yöntemleri / Yapım tarzı bakımından otopark türleri / Otopark tasarım ve yapım ölçütleri / Otopark planlaması / Otopark yönetimi / Otopark ekonomisi / Otopark işletmeciliğinde kullanılan teknolojiler / Çevreci Otoparklar / Otopark uygulamaları ve örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
10 Tartışma 1 50 1
17 Alan Çalışması 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 3 3
17 Alan Çalışması 1 23 23
21 Rapor Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 9 5 45
34 Okuma 8 8 64
51 Sözlü Sınav 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Otopark talebinin yapısı
3 Şehir planlama süreçlerinde otoparklar Yeni-Otopark-Yönetmeliği.pdf
4 Park etme ihtiyacının tespiti için ölçüm, analiz ve değerlendirme yöntemleri
5 Yapım tarzı bakımından otopark türleri
6 Otopark tasarım ve yapım ölçütleri
7 Otopark planlaması
8 Otopark yönetimi
9 Otopark ekonomisi
10 Otopark işletmeciliğinde kullanılan teknolojiler
11 Çevreci Otoparklar
12 Otopark uygulamaları ve örnekleri
13 Ödev Sunumları
14 Ödev Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517421 Öğrenciler kentiçi otopark yönetimi problemlerini gerçekçi olarak analiz edebilme becerisi kazanabileceklerdir.
2 1518189 Güncel otopark yönetmelikleri irdelenecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74714 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74715 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 74716 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 74717 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 74718 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 74719 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 74720 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 74721 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 74722 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 74723 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek